Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Zuberec - Number of station: 536

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
29.11.2021 19.56 0
28.11.2021 19.56 -0.61
27.11.2021 20.17 -0.63
26.11.2021 20.8 0
25.11.2021 20.8 -0.62
24.11.2021 21.42 -0.64
23.11.2021 22.06 -1.28
22.11.2021 23.34 -0.65
21.11.2021 23.99 0
20.11.2021 23.99 -0.66
19.11.2021 24.65 -0.66
18.11.2021 25.31 -0.67
17.11.2021 25.98 -0.68
16.11.2021 26.66 -4.88
15.11.2021 31.54 -1.44
14.11.2021 32.98 -0.73
13.11.2021 33.71 -0.74
12.11.2021 34.45 0
11.11.2021 34.45 -0.74
10.11.2021 35.19 -1.5
09.11.2021 36.69 -1.51
08.11.2021 38.2 -0.77
07.11.2021 38.97 0
06.11.2021 38.97 -1.55
05.11.2021 40.52 -2.36
04.11.2021 42.88 +2.36
03.11.2021 40.52 -0.78
02.11.2021 41.3 0
01.11.2021 41.3 -0.79
31.10.2021 42.09 -0.79
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 3.7
28.11.2021 4.3
27.11.2021 4
26.11.2021 4.6
25.11.2021 3.4
24.11.2021 3.8
23.11.2021 3.9
22.11.2021 4.5
21.11.2021 4.4
20.11.2021 4.9
19.11.2021 4.6
18.11.2021 4.4
17.11.2021 3.9
16.11.2021 4.2