Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Vavrišovo - Number of station: 346

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 720.12 0
29.11.2021 720.12 0
28.11.2021 720.12 -0.01
27.11.2021 720.13 0
26.11.2021 720.13 0
25.11.2021 720.13 -0.01
24.11.2021 720.14 -0.01
23.11.2021 720.15 0
22.11.2021 720.15 -0.01
21.11.2021 720.16 -0.01
20.11.2021 720.17 0
19.11.2021 720.17 -0.01
18.11.2021 720.18 0
17.11.2021 720.18 -0.01
16.11.2021 720.19 -0.01
15.11.2021 720.2 0
14.11.2021 720.2 -0.01
13.11.2021 720.21 -0.01
12.11.2021 720.22 0
11.11.2021 720.22 -0.01
10.11.2021 720.23 -0.01
09.11.2021 720.24 -0.01
08.11.2021 720.25 0
07.11.2021 720.25 -0.01
06.11.2021 720.26 -0.01
05.11.2021 720.27 0
04.11.2021 720.27 -0.01
03.11.2021 720.28 +0.01
02.11.2021 720.27 -0.01
01.11.2021 720.28 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 9.3
29.11.2021 9.4
28.11.2021 9.4
27.11.2021 9.4
26.11.2021 9.5
25.11.2021 9.5
24.11.2021 9.5
23.11.2021 9.6
22.11.2021 9.6
21.11.2021 9.7
20.11.2021 9.7
19.11.2021 9.8
18.11.2021 9.8
17.11.2021 9.9