Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Mýtne Ludany - Východ - Number of station: 583

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 146.11 +0.01
28.11.2021 146.1 0
27.11.2021 146.1 0
26.11.2021 146.1 +0.01
25.11.2021 146.09 +0.02
24.11.2021 146.07 0
23.11.2021 146.07 -0.01
22.11.2021 146.08 -0.01
21.11.2021 146.09 +0.01
20.11.2021 146.08 0
19.11.2021 146.08 0
18.11.2021 146.08 -0.02
17.11.2021 146.1 +0.01
16.11.2021 146.09 0
15.11.2021 146.09 0
14.11.2021 146.09 -0.01
13.11.2021 146.1 +0.01
12.11.2021 146.09 0
11.11.2021 146.09 +0.01
10.11.2021 146.08 0
09.11.2021 146.08 -0.01
08.11.2021 146.09 0
07.11.2021 146.09 +0.02
06.11.2021 146.07 -0.01
05.11.2021 146.08 -0.02
04.11.2021 146.1 +0.01
03.11.2021 146.09 -0.01
02.11.2021 146.1 +0.01
01.11.2021 146.09 +0.01
31.10.2021 146.08 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.9
28.11.2021 11.9
27.11.2021 11.8
26.11.2021 11.8
25.11.2021 11.8
24.11.2021 11.8
23.11.2021 11.8
22.11.2021 11.8
21.11.2021 11.8
20.11.2021 11.8
19.11.2021 11.8
18.11.2021 11.8
17.11.2021 11.8
16.11.2021 11.8