Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Čata - Východ - Number of station: 564

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 118.19 -0.01
29.11.2021 118.2 -0.01
28.11.2021 118.21 0
27.11.2021 118.21 -0.01
26.11.2021 118.22 +0.01
25.11.2021 118.21 0
24.11.2021 118.21 0
23.11.2021 118.21 -0.01
22.11.2021 118.22 0
21.11.2021 118.22 0
20.11.2021 118.22 0
19.11.2021 118.22 -0.01
18.11.2021 118.23 0
17.11.2021 118.23 0
16.11.2021 118.23 -0.01
15.11.2021 118.24 0
14.11.2021 118.24 -0.01
13.11.2021 118.25 0
12.11.2021 118.25 0
11.11.2021 118.25 0
10.11.2021 118.25 0
09.11.2021 118.25 -0.01
08.11.2021 118.26 -0.01
07.11.2021 118.27 +0.01
06.11.2021 118.26 -0.01
05.11.2021 118.27 -0.02
04.11.2021 118.29 +0.01
03.11.2021 118.28 -0.01
02.11.2021 118.29 0
01.11.2021 118.29 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.4
29.11.2021 12.4
28.11.2021 12.4
27.11.2021 12.4
26.11.2021 12.4
25.11.2021 12.4
24.11.2021 12.4
23.11.2021 12.4
22.11.2021 12.4
21.11.2021 12.3
20.11.2021 12.3
19.11.2021 12.3
18.11.2021 12.3
17.11.2021 12.3