Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Malá Čalomija - Number of station: 823

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 134.13 0
28.11.2021 134.13 +0.01
27.11.2021 134.12 0
26.11.2021 134.12 0
25.11.2021 134.12 +0.01
24.11.2021 134.11 0
23.11.2021 134.11 0
22.11.2021 134.11 0
21.11.2021 134.11 0
20.11.2021 134.11 0
19.11.2021 134.11 0
18.11.2021 134.11 +0.01
17.11.2021 134.1 0
16.11.2021 134.1 0
15.11.2021 134.1 0
14.11.2021 134.1 0
13.11.2021 134.1 0
12.11.2021 134.1 +0.01
11.11.2021 134.09 0
10.11.2021 134.09 0
09.11.2021 134.09 0
08.11.2021 134.09 0
07.11.2021 134.09 +0.01
06.11.2021 134.08 0
05.11.2021 134.08 0
04.11.2021 134.08 0
03.11.2021 134.08 0
02.11.2021 134.08 0
01.11.2021 134.08 +0.01
31.10.2021 134.07 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12.4
28.11.2021 12.4
27.11.2021 12.4
26.11.2021 12.4
25.11.2021 12.4
24.11.2021 12.5
23.11.2021 12.4
22.11.2021 12.4
21.11.2021 12.4
20.11.2021 12.4
19.11.2021 12.5
18.11.2021 12.5
17.11.2021 12.5
16.11.2021 12.5