Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Malá Čalomija - Number of station: 821

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 134.42 -0.02
29.11.2021 134.44 +0.02
28.11.2021 134.42 0
27.11.2021 134.42 +0.01
26.11.2021 134.41 +0.01
25.11.2021 134.4 +0.01
24.11.2021 134.39 +0.01
23.11.2021 134.38 -0.01
22.11.2021 134.39 0
21.11.2021 134.39 +0.01
20.11.2021 134.38 +0.01
19.11.2021 134.37 0
18.11.2021 134.37 +0.01
17.11.2021 134.36 +0.01
16.11.2021 134.35 0
15.11.2021 134.35 0
14.11.2021 134.35 +0.01
13.11.2021 134.34 0
12.11.2021 134.34 +0.01
11.11.2021 134.33 +0.02
10.11.2021 134.31 0
09.11.2021 134.31 0
08.11.2021 134.31 +0.01
07.11.2021 134.3 +0.01
06.11.2021 134.29 0
05.11.2021 134.29 +0.03
04.11.2021 134.26 +0.01
03.11.2021 134.25 0
02.11.2021 134.25 +0.01
01.11.2021 134.24 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 11.9
29.11.2021 12
28.11.2021 12
27.11.2021 12
26.11.2021 12
25.11.2021 12.1
24.11.2021 12.1
23.11.2021 12.1
22.11.2021 12.2
21.11.2021 12.2
20.11.2021 12.2
19.11.2021 12.2
18.11.2021 12.3
17.11.2021 12.3