Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Medvecké - Number of station: 548

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 155.56 -0.01
28.11.2021 155.57 -0.01
27.11.2021 155.58 0
26.11.2021 155.58 +0.01
25.11.2021 155.57 +0.02
24.11.2021 155.55 -0.01
23.11.2021 155.56 -0.02
22.11.2021 155.58 -0.01
21.11.2021 155.59 +0.01
20.11.2021 155.58 0
19.11.2021 155.58 0
18.11.2021 155.58 -0.02
17.11.2021 155.6 +0.01
16.11.2021 155.59 -0.01
15.11.2021 155.6 -0.01
14.11.2021 155.61 -0.01
13.11.2021 155.62 0
12.11.2021 155.62 0
11.11.2021 155.62 +0.01
10.11.2021 155.61 -0.01
09.11.2021 155.62 -0.02
08.11.2021 155.64 0
07.11.2021 155.64 +0.01
06.11.2021 155.63 -0.02
05.11.2021 155.65 -0.03
04.11.2021 155.68 +0.01
03.11.2021 155.67 -0.03
02.11.2021 155.7 +0.01
01.11.2021 155.69 +0.01
31.10.2021 155.68 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.7
28.11.2021 11.7
27.11.2021 11.7
26.11.2021 11.7
25.11.2021 11.7
24.11.2021 11.7
23.11.2021 11.7
22.11.2021 11.7
21.11.2021 11.7
20.11.2021 11.7
19.11.2021 11.7
18.11.2021 11.7
17.11.2021 11.7
16.11.2021 11.7