Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Ondrejovce - Number of station: 552

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 155.45 -0.03
29.11.2021 155.48 +0.01
28.11.2021 155.47 -0.01
27.11.2021 155.48 0
26.11.2021 155.48 +0.02
25.11.2021 155.46 +0.01
24.11.2021 155.45 -0.01
23.11.2021 155.46 -0.01
22.11.2021 155.47 -0.01
21.11.2021 155.48 +0.01
20.11.2021 155.47 -0.01
19.11.2021 155.48 0
18.11.2021 155.48 -0.01
17.11.2021 155.49 0
16.11.2021 155.49 0
15.11.2021 155.49 -0.01
14.11.2021 155.5 -0.01
13.11.2021 155.51 0
12.11.2021 155.51 0
11.11.2021 155.51 0
10.11.2021 155.51 0
09.11.2021 155.51 -0.02
08.11.2021 155.53 0
07.11.2021 155.53 +0.01
06.11.2021 155.52 -0.02
05.11.2021 155.54 -0.02
04.11.2021 155.56 +0.01
03.11.2021 155.55 -0.02
02.11.2021 155.57 0
01.11.2021 155.57 +0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.6
29.11.2021 12.6
28.11.2021 12.6
27.11.2021 12.6
26.11.2021 12.6
25.11.2021 12.6
24.11.2021 12.6
23.11.2021 12.6
22.11.2021 12.6
21.11.2021 12.6
20.11.2021 12.6
19.11.2021 12.6
18.11.2021 12.6
17.11.2021 12.6