Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Liptovské Matiašovce - Number of station: 373

Výdatnosť prameňa [l.s-1]
Date of measurement
[06:00]
Výdatnosť prameňa
[l.s-1]
Rozdiel výdatnosti [l.s-1]
30.11.2021 5.468 -0.26
29.11.2021 5.727 0
28.11.2021 5.727 0
27.11.2021 5.727 0
26.11.2021 5.727 0
25.11.2021 5.727 0
24.11.2021 5.727 0
23.11.2021 5.727 -0.13
22.11.2021 5.859 -0.13
21.11.2021 5.993 -0.14
20.11.2021 6.129 0
19.11.2021 6.129 +0.14
18.11.2021 5.993 -0.27
17.11.2021 6.267 +0.14
16.11.2021 6.129 -0.14
15.11.2021 6.267 -0.14
14.11.2021 6.406 -0.14
13.11.2021 6.548 0
12.11.2021 6.548 0
11.11.2021 6.548 -0.14
10.11.2021 6.691 0
09.11.2021 6.691 -0.29
08.11.2021 6.983 0
07.11.2021 6.983 0
06.11.2021 6.983 -0.15
05.11.2021 7.132 -0.3
04.11.2021 7.436 0
03.11.2021 7.436 -0.31
02.11.2021 7.747 +0.16
01.11.2021 7.59 0
(Rozdiel výdatnosti od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 7
29.11.2021 7
28.11.2021 7
27.11.2021 7
26.11.2021 7
25.11.2021 7
24.11.2021 7.1
23.11.2021 7
22.11.2021 7.1
21.11.2021 7.1
20.11.2021 7
19.11.2021 7.1
18.11.2021 7.1
17.11.2021 7.1