Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Nový Tekov - Number of station: 589

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 162.26 0
28.11.2021 162.26 0
27.11.2021 162.26 0
26.11.2021 162.26 +0.02
25.11.2021 162.24 +0.02
24.11.2021 162.22 0
23.11.2021 162.22 -0.03
22.11.2021 162.25 0
21.11.2021 162.25 +0.01
20.11.2021 162.24 0
19.11.2021 162.24 +0.01
18.11.2021 162.23 -0.02
17.11.2021 162.25 +0.01
16.11.2021 162.24 0
15.11.2021 162.24 -0.01
14.11.2021 162.25 -0.01
13.11.2021 162.26 0
12.11.2021 162.26 +0.01
11.11.2021 162.25 0
10.11.2021 162.25 0
09.11.2021 162.25 -0.02
08.11.2021 162.27 0
07.11.2021 162.27 +0.01
06.11.2021 162.26 -0.01
05.11.2021 162.27 -0.03
04.11.2021 162.3 +0.01
03.11.2021 162.29 -0.03
02.11.2021 162.32 +0.02
01.11.2021 162.3 +0.01
31.10.2021 162.29 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 11.4
28.11.2021 11.4
27.11.2021 11.4
26.11.2021 11.4
25.11.2021 11.4
24.11.2021 11.4
23.11.2021 11.3
22.11.2021 11.4
21.11.2021 11.4
20.11.2021 11.4
19.11.2021 11.4
18.11.2021 11.4
17.11.2021 11.4
16.11.2021 11.3