Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Žarnovica - Number of station: 774

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
29.11.2021 221.79 +0.01
28.11.2021 221.78 +0.02
27.11.2021 221.76 0
26.11.2021 221.76 +0.01
25.11.2021 221.75 +0.01
24.11.2021 221.74 -0.01
23.11.2021 221.75 0
22.11.2021 221.75 -0.02
21.11.2021 221.77 +0.01
20.11.2021 221.76 -0.01
19.11.2021 221.77 +0.01
18.11.2021 221.76 -0.01
17.11.2021 221.77 0
16.11.2021 221.77 0
15.11.2021 221.77 -0.01
14.11.2021 221.78 -0.01
13.11.2021 221.79 0
12.11.2021 221.79 0
11.11.2021 221.79 0
10.11.2021 221.79 -0.01
09.11.2021 221.8 -0.01
08.11.2021 221.81 -0.01
07.11.2021 221.82 +0.02
06.11.2021 221.8 -0.01
05.11.2021 221.81 -0.02
04.11.2021 221.83 +0.01
03.11.2021 221.82 -0.02
02.11.2021 221.84 +0.01
01.11.2021 221.83 +0.01
31.10.2021 221.82 -0.01
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
29.11.2021 12.1
28.11.2021 12.1
27.11.2021 12.1
26.11.2021 12.1
25.11.2021 12.1
24.11.2021 12.1
23.11.2021 12.1
22.11.2021 12
21.11.2021 12
20.11.2021 12
19.11.2021 12
18.11.2021 12
17.11.2021 12
16.11.2021 12