Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Bušince - Number of station: 835

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 153.26 -0.03
29.11.2021 153.29 -0.01
28.11.2021 153.3 +0.01
27.11.2021 153.29 0
26.11.2021 153.29 +0.02
25.11.2021 153.27 +0.01
24.11.2021 153.26 0
23.11.2021 153.26 -0.01
22.11.2021 153.27 -0.01
21.11.2021 153.28 +0.01
20.11.2021 153.27 +0.01
19.11.2021 153.26 +0.01
18.11.2021 153.25 -0.01
17.11.2021 153.26 +0.01
16.11.2021 153.25 -0.02
15.11.2021 153.27 0
14.11.2021 153.27 -0.01
13.11.2021 153.28 +0.01
12.11.2021 153.27 +0.01
11.11.2021 153.26 +0.02
10.11.2021 153.24 0
09.11.2021 153.24 -0.01
08.11.2021 153.25 0
07.11.2021 153.25 +0.02
06.11.2021 153.23 +0.01
05.11.2021 153.22 0
04.11.2021 153.22 +0.02
03.11.2021 153.2 -0.01
02.11.2021 153.21 +0.01
01.11.2021 153.2 +0.02
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 12.1
29.11.2021 12.1
28.11.2021 12.1
27.11.2021 12.1
26.11.2021 12.1
25.11.2021 12.1
24.11.2021 12.1
23.11.2021 12.1
22.11.2021 12.1
21.11.2021 12.1
20.11.2021 12.1
19.11.2021 12.1
18.11.2021 12.1
17.11.2021 12.1