Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha


Legenda

Legenda k farebnýn bodom na mape
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.

Polomka - Hámor - Number of station: 898

Level of groundwater [m n.m.]
Date of measurement
[06:00]
Level of groundwater
[m n.m.]
Level difference [m]
30.11.2021 598.79 +0.07
29.11.2021 598.72 +0.21
28.11.2021 598.51 +0.04
27.11.2021 598.47 +0.07
26.11.2021 598.4 +0.02
25.11.2021 598.38 0
24.11.2021 598.38 -0.01
23.11.2021 598.39 -0.01
22.11.2021 598.4 -0.01
21.11.2021 598.41 0
20.11.2021 598.41 -0.01
19.11.2021 598.42 0
18.11.2021 598.42 -0.02
17.11.2021 598.44 0
16.11.2021 598.44 -0.01
15.11.2021 598.45 +0.03
14.11.2021 598.42 -0.01
13.11.2021 598.43 0
12.11.2021 598.43 0
11.11.2021 598.43 0
10.11.2021 598.43 -0.02
09.11.2021 598.45 -0.03
08.11.2021 598.48 0
07.11.2021 598.48 0
06.11.2021 598.48 0
05.11.2021 598.48 +0.07
04.11.2021 598.41 +0.01
03.11.2021 598.4 0
02.11.2021 598.4 0
01.11.2021 598.4 0
(Rozdiel stavu od predchádzajúceho dňa o 06:00)
Water temperature [°C]
Date of measurement
[06:00]
Water temperature
[°C]
30.11.2021 9.8
29.11.2021 10
28.11.2021 10.1
27.11.2021 10.2
26.11.2021 10.3
25.11.2021 10.3
24.11.2021 10.4
23.11.2021 10.4
22.11.2021 10.5
21.11.2021 10.5
20.11.2021 10.6
19.11.2021 10.6
18.11.2021 10.7
17.11.2021 10.7