Aktuality SHMU

Pozvánka na odborný seminár Odboru emisie a biopalivá na tému Stanovenia emisií dusíka z vymývania pôd

2.9.2019 | OVZDUŠIE | OZNAM | SZEMESOVÁ JANKA, PHDR.
Pozvánka na odborný seminár Odboru emisie a biopalivá na tému Stanovenia emisií dusíka z vymývania pôd

Pozývame vás na odborný seminár Odboru emisie a biopalivá.

Téma :  "Vymývanie dusíka z poľnohospodársky využívaných pôd"

Seminár sa bude konať v kinosále SHMÚ (budova D), 1. poschodie 16.09.2019 o 13:00 h.