SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

Aktuality SHMU

02 OKT 2020

September 2020 - Klimatologické zhodnotenie mesiaca

METEOROLÓGIA | 2.10.2020 | ANALÝZA | PAVOL BERÁNEK, MAROŠ TURŇA

September 2020 bol teplotne nadnormálny a na väčšine územia zrážkovo normálny alebo nadnormálny.
 

September 2020 - teplotne nadnormálny + zrážkovo väčšinou normálny alebo nadnormálny

 

Počas minulého mesiaca prevládali nad našou oblasťou anticyklonálne situácie. Výdatnejšie zrážky sa vyskytli najmä 1.9. 5.9., 6.9. a v období od 25.9. do 30.9. Väčšina dní bola teplotne nadnormálna a bohatá na slnečný svit a to najmä v období od 8.9. do 22.9.

Mesiac september 2020 skončil ako celok teplotne nadnormálny. V nižších polohách dosiahla odchýlka teploty od normálu väčšinou +1,3°C až +2,2°C a na dané pomery bol mesiac ako celok teplejší na východe ako na západe.

Ešte vyššia kladná odchýlka bola vo vysokých horských polohách. Na Chopku bol september až o 3,2°C teplejší ako je hodnota normálu 1981-2010.

V nížinách dosiahla priemerná mesačná teplota 15 až 18°C a v dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 600 až 800 m bola priemerná teplota väčšinou na úrovni 11 až 14°C.

Absolútne najvyššia teplota mesiaca bola nameraná dňa 15.9. v Topoľčanoch. Vtedy tu bolo 31,7°C.

V rámci polôh do 1000 m nad morom bola absolútne najnižšia teplota nameraná dňa 28.9. v Oravskej Polhore. Bolo tu -1,5°C.


Vďaka bohatému slnečnému svitu a prevládajúcemu teplému počasiu sme pozorovali pomerne veľký počet letných dní. Na juhu ich bolo väčšinou 12 až 18. Na severe v Poprade bolo 5 letných dní.

 

Za mesiac spadlo väčšinou 50 až 100 milimetrov zrážok, pričom vyššie celkové úhrny na väčšej ploche sme namerali v západnej polovici územia.

Najvyšší úhrn zrážok sme pozorovali na stanici Pohronská Polhora, kde spadlo až 173,9 mm. Vysoký úhrn bol pozorovaný aj v Tatranskej Javorine - 162,2 mm a tiež aj na stanici Huty na Liptove - 161,1 mm.

Naopak najnižší úhrn bol pozorovaný v Hosticiach v okrese Rimavská Sobota. Tu spadlo za celý mesiac len 24,7 mm. Veľmi nízky úhrn mala aj Rimavská Sobota - 27,4 mm.

 

Uvedené údaje zohľadňujú stav, ktorý bol k dispozícii 1.10.2020 a majú operatívny charakter.