Aktuality SHMU

December 2020 - zhodnotenie mesiaca

6.1.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
December 2020 - zhodnotenie mesiaca

December 2020 – na väčšine územia teplotne silne nadnormálny (veľmi teplý) a zrážkovo normálny, na východnom Slovensku miestami nadnormálny.


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

V priebehu väčšej časti decembra 2020 sa územie Slovenska nachádzalo na prednej strane rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu, ktorá k nám zasahovala od západu z priestoru Britských ostrovov a západnej Európy. Z tohto dôvodu v našej oblasti prevládalo prevažne juhozápadné až južné prúdenie, ktoré najmä v západnej polovici územia Slovenska viedlo k vytváraniu teplotnej inverzie. Jednotlivé frontálne systémy spojené s hlbokými tlakovými nížami sa presúvali z priestoru východného Atlantického oceána a Britských ostrovov do západnej Európy a alpskej oblasti a svojim okrajom ovplyvňovali počasie aj na Slovensku (pravidelný a najmä v druhej polovici mesiaca aj pomerne častý výskyt zrážok). 
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

December 2020 skončil ako celok na väčšine územia Slovenska teplotne silne nadnormálny (veľmi teplý), s výnimkou niektorých kotlinových a vysokohorských polôh stredného Slovenska a krajného juhozápadu, kde bol uplynulý mesiac teplotne nadnormálny (teplý). Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 dosiahla v nižších polohách na západe územia väčšinou +3,0 až +4,0 °C, na juhu stredného Slovenska a na východe viac ako +4,0 °C (výnimočne aj viac ako +4,5 °C; Boľkovce +4,6 °C a Rimavská Sobota +4,7 °C). V horských a vysokohorských polohách stredného Slovenska dosiahla odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu väčšinou +2,8 až +3,3 °C.

Priemerná mesačná teplota vzduchu za december 2020 dosiahla v nížinných oblastiach západného a východného Slovenska (a v niektorých kotlinách na strednom Slovensku) zväčša 3 až 4 °C, v horských a vysokohorských polohách stredného Slovenska -6 až 0 °C. Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu sme zaznamenali v Topoľčanoch (4,3 °C), naopak najnižšiu, mimo vysokohorských polôh, v Osturni, na Zamagurí (-1,6 °C).

Denné maximum teploty vzduchu v decembri 2020 dosiahlo na západnom Slovensku väčšinou hodnoty 10 až 12 °C, na východnom Slovensku miestami aj viac ako 14 °C. Vôbec najvyššiu hodnotu dennej maximálnej teploty vzduchu sme zaznamenali dňa 5. 12. 2020 v Orechovej (15,4 °C). Absolútne najnižšia teplota vzduchu v polohách do 1000 m nad morom bola nameraná dňa 2.12.2020 v obci Kolbasov, a to -16,6 °C (okr. Snina).

Teplotne výrazne nadnormálne hodnoty priemernej dennej teploty vzduchu sme v priebehu decembra pozorovali predovšetkým v období od 4. do 9. 12. a neskôr aj od 28. do 31. 12. (na západnom Slovensku aj v období od 22. do 24. 12.), kedy odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu, v porovnaní s normálom 1981 – 2010, dosahovali +5 až +10 °C.
 

Atmosférické zrážky

December 2020 bol z hľadiska množstva atmosférických zrážok väčšinou normálny, v niektorých lokalitách stredného a hlavne východného Slovenska nadnormálny (vlhký), výnimočne aj silne nadnormálny (veľmi vlhký).

Atmosférické zrážky sa vyskytovali v priebehu decembra pomerne pravidelne, a zvlášť v poslednej decembrovej dekáde boli v niektorých dňoch aj veľmi výdatné, predovšetkým v období od 27. do 29. 12. Napríklad, dňa 28. 12. dosiahol denný úhrn zrážok v niektorých oblastiach západného a stredného Slovenska aj viac ako 60 mm.

Mesačný úhrn atmosférických zrážok za december 2020 dosiahol väčšinou hodnoty od 35 do 75 mm, boli však aj lokality, kde spadlo výrazne viac, napr. Motyčky 177,4 mm, Vyšná Boca 170,6 mm, Harmanec 169,6 mm. Naopak, nižšie úhrny sme zaznamenali napr. v Hurbanove 22,6 mm, v Lieseku 25,6 mm, v Lontove 25,9 mm, alebo v Mužle 26,4 mm.

Výskyt sneženia, a najmä súvislej snehovej pokrývky sa v priebehu uplynulého mesiaca obmedzil prevažne na stredné horské a vysokohorské polohy (> 1000 m n.m.). Najväčšie prírastky nového snehu sme v týchto polohách zaznamenali najmä v období od 27. do 30. 12. (napr. na Chopku v tomto období spadlo úhrnne až 83 cm snehu). Na konci mesiaca (31.12.) dosiahla výška celkovej snehovej pokrývky na Lomnickom štíte 93 cm, Chopku 85 a na Štrbskom Plese 36 cm. 
 

Slnečný svit

V dôsledku výskytu teplotných inverzií, predovšetkým v priebehu prvej a druhej decembrovej dekády, boli mesačné sumy trvania slnečného svitu (podobne ako v novembri 2020) výrazne nižšie v nížinných polohách západného, a v niektorých kotlinových polohách stredného Slovenska. V niektorých lokalitách nedosiahla mesačná suma trvania slnečného svitu ani 25  hodín (Žihárec 19,9 h, Hurbanovo 23,8 h alebo Boľkovce 24,2 h), čo predstavovalo menej ako 50 % normálu 1981 – 2010. Naopak, vo vysokých horských polohách bolo slnečného svitu v priebehu decembra významne viac (napr. Lomnický štít 123,5 h alebo Chopok 88,5 h), a v porovnaní s normálom 1981 - 2010 dosahoval nadpriemerné hodnoty.  
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 6.1.2021.
 

Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1981 - 2010) v období 1.12. - 31.12.2020 (zdroj: NCEP/NCAR).

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.12. - 31.12.2020 podľa reanalýzy ECMWF.