Aktuality SHMU

Teplotne extrémny prelom rokov 2021 a 2022

2.1.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Teplotne extrémny prelom rokov 2021 a 2022
Uplynulý silvestrovský aj sviatočný novoročný deň sa na nemalej časti Slovenska niesol v znamení mimoriadne teplého počasia, ktoré prinieslo rad rekordných zápisov do našej údajovej evidencie. V mnohých prípadoch sme na našich meteorologických staniciach zaznamenali najteplejší deň v rámci celého decembra, resp. predovšetkým januára tak z pohľadu maximálnej, minimálnej, ako aj priemernej dennej teploty vzduchu. V tomto príspevku sme pre Vás operatívne pripravili stručné klimatologické zhrnutie zaznamenaných extrémov.


V hodnotení boli spracované údaje z meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní, primárne podľa klimatickej databázy SHMÚ. Upozorňujeme, že v prípade hodnôt za uplynulé dni bola analýza spracovaná len z priebežne dostupných operatívnych údajov, a po ich skompletizovaní a revízii v budúcnosti nemožno vylúčiť dodatočné doplnenia a upresnenia prezentovaných skutočností.
 

31. december 2021

V posledný deň uplynulého roka sme zaznamenali významnejší mesačný rekord na meteorologických staniciach s aspoň 30-ročným časovým radom iba v symbolickom počte prípadov:

 • Priemerná denná teplota vzduchu v Banskej Štiavnici dosiahla 9,6 °C, čo je najvyššia denná hodnota tejto charakteristiky v mesiaci december na tejto stanici minimálne od roku 1961.
 • Minimálna denná teplota vzduchu v Modre-Piesku dosiahla 8,2 °C, čo je najvyššia denná hodnota tejto charakteristiky v mesiaci december na tejto stanici minimálne od roku 1988.

Na Silvestra 2021 boli zaznamenané predovšetkým početné denné rekordy jednotlivých charakteristík teploty vzduchu, ktoré sú však z klimatologického hľadiska menej významné. V Bratislave na letisku teplota v tento deň teplota vzduchu vystúpila na 16,9 °C.
 

1. január 2022

Klimatologicky podstatne zaujímavejšia situácia nastala v úvodný deň začatého roka 2022. Zaznamenali sme hneď viaceré rekordné hodnoty teploty vzduchu, ktoré boli extrémne v celomesačnom januárovom kontexte (obr. 1 - 3).

Najvýznamnejšie rekordy maximálnej teploty vzduchu pre celý mesiac január boli 1. januára 2022 prekonané, alebo vyrovnané (=) na meteorologických staniciach:

 • Sliač-letisko (13,7 °C; minimálne od roku 1939),
 • Poprad (12,1 °C; minimálne od 1946),
 • Topoľčany (15,0 °C; minimálne od 1961),
 • Vígľaš-Pstruša (=12,8 °C; minimálne od 1961).

Najvýznamnejšie rekordy najvyššej minimálnej dennej teploty vzduchu v rámci celého mesiaca január boli 1. januára 2022 prekonané na meteorologických staniciach:

 • Bratislava-Koliba (9,7 °C; minimálne od 1950),
 • Banská Štiavnica (8,2 °C; minimálne od 1961),
 • Rabča (5,8 °C; minimálne od 1961),
 • Tatranská Javorina (3,9 °C; minimálne od 1961).

Najvýznamnejšie rekordy najvyššej priemernej dennej teploty vzduchu v rámci celého mesiaca január boli 1. januára 2022 prekonané, alebo vyrovnané (=) na meteorologických staniciach:

 • Poprad (8,2 °C; minimálne od 1951),
 • Trenčín (11,4 °C; minimálne od 1961),
 • Myjava (9,6 °C; minimálne od 1961),
 • Žihárec (11,7 °C; minimálne od 1961),
 • Bzovík (=9,2 °C; minimálne od 1961),
 • Vígľaš-Pstruša (10,5 °C; minimálne od 1961).

Na našej klimatologicky najvýznamnejšej meteorologickej stanici v Hurbanove bola najvýznamnejším zaznamenaným údajom hodnota priemernej dennej teploty vzduchu 1. januára 2022, ktorá tam dosiahla 11,4 °C. Na tejto stanici ide o druhú až tretiu najvyššiu dennú hodnotu tejto charakteristiky v rámci celého mesiaca január od roku 1872, teda za 151 rokov príslušných meraní. Vyššia hodnota bola zaznamenaná iba 11. januára 1903 (12,5 °C) a rovnako vysoká ešte aj 7. januára 1994 (11,4 °C).
 

Rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu pre mesiac január, zaznamenané dňa 1. januára 2022 na meteorologických staniciach na Slovensku.
▲ Obr. 1: Rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu pre mesiac január, zaznamenané dňa 1. januára 2022 na meteorologických staniciach na Slovensku.
 

Rekordy najvyššej minimálnej dennej teploty vzduchu pre mesiac január, zaznamenané dňa 1. januára 2022 na meteorologických staniciach na Slovensku.
▲ Obr. 2: Rekordy najvyššej minimálnej dennej teploty vzduchu pre mesiac január, zaznamenané dňa 1. januára 2022 na meteorologických staniciach na Slovensku.
 

Rekordy najvyššej priemernej dennej teploty vzduchu pre mesiac január, zaznamenané dňa 1. januára 2022 na meteorologických staniciach na Slovensku.
▲ Obr. 3: Rekordy najvyššej priemernej dennej teploty vzduchu pre mesiac január, zaznamenané dňa 1. januára 2022 na meteorologických staniciach na Slovensku.
 

Vývoj teploty vzduchu [°C] (os y), rýchlosti (far. škála; m/s) a smeru vetra (šípky) v 10-min časovom kroku na vybraných meteorologických staniciach na území Slovenska v období od 31.12.2021 (0:00 SEČ) do 02.01.2022 (12:00 SEČ).
▲ Obr. 4: Vývoj teploty vzduchu [°C] (os y), rýchlosti (far. škála; m/s) a smeru vetra (šípky) v 10-min časovom kroku na vybraných meteorologických staniciach na území Slovenska v období od 31.12.2021 (0:00 SEČ) do 02.01.2022 (12:00 SEČ).
 

Hodinové maximum teploty vzduchu na vybraných meteorologických staniciach (AWS) v období od 1.12.2021 (0:00 SEČ) do 2.1.2022 (20:00 SEČ).
▲ Obr. 5: Hodinové maximum teploty vzduchu na vybraných meteorologických staniciach (AWS) v období od 1.12.2021 (0:00 SEČ) do 2.1.2022 (20:00 SEČ).
 

Maximálna denná teplota vzduchu a jej dlhodobý vývoj (lineárny trend) pre <strong>31. december</strong> na vybraných meteorologických staniciach v období 1951 – 2021
▲ Obr. 6: Maximálna denná teplota vzduchu a jej dlhodobý vývoj (lineárny trend) pre 31. december na vybraných meteorologických staniciach v období 1951 – 2021.
 

Mesačné maximum teploty vzduchu a jeho dlhodobý vývoj (lineárny trend) pre mesiac <strong>december </strong>na vybraných meteorologických staniciach v období 1951 – 2021
▲ Obr. 7: Mesačné maximum teploty vzduchu a jeho dlhodobý vývoj (lineárny trend) pre mesiac december na vybraných meteorologických staniciach v období 1951 – 2021.
 

Maximálna denná teplota vzduchu a jej dlhodobý vývoj (lineárny trend) pre <strong>1. január </strong>na vybraných meteorologických staniciach v období 1951 – 2022
▲ Obr. 8: Maximálna denná teplota vzduchu a jej dlhodobý vývoj (lineárny trend) pre 1. január na vybraných meteorologických staniciach v období 1951 – 2022.

Mesačné maximum teploty vzduchu a jeho dlhodobý vývoj (lineárny trend) pre mesiac <strong>január </strong>na vybraných meteorologických staniciach v období 1951 – 2022
▲ Obr. 9: Mesačné maximum teploty vzduchu a jeho dlhodobý vývoj (lineárny trend) pre mesiac január na vybraných meteorologických staniciach v období 1951 – 2022.
 

Literatúra a zdroje:

▪ Klimatická databáza SHMÚ - KMIS.
▪ Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Československa.