Aktuality SHMU

V Hurbanove padol historický rekord najdlhšieho súvislého obdobia bez celodenných mrazov

18.12.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
V Hurbanove padol historický rekord najdlhšieho súvislého obdobia bez celodenných mrazov
V posledných rokoch v sieti našich meracích staníc evidujeme opakované zaznamenanie mimoriadne dlhých neprerušených období bez výskytu tzv. ľadových dní. Lokálne až extrémne dlhé takéto obdobia sa skončili aj aktuálne v priebehu prvej polovice prebiehajúceho záverečného mesiaca tohto kalendárneho roka.


Na viacerých našich meteorologických staniciach sa v doterajšom priebehu decembra 2022, resp. práve v uplynulých dňoch skončili veľmi dlhé série bez výskytu ľadového dňa (s celodenným mrazom; tento charakteristický deň je v meteorológii/klimatológii určený maximálnou dennou teplotou vzduchu < 0 °C). Najpozoruhodnejšie prípady boli zaregistrované v Hurbanove, kde bola zavŕšená 364-dňová séria bez ľadového dňa (15. decembra 2021 – 13. decembra 2022), a v Mužli, kde ľadový deň nakoniec absentoval 362 dní v rade (15. decembra 2021 – 11. decembra 2022). Obzvlášť v prípade Hurbanova ide o veľmi významný historický staničný extrém v až 122-ročnom kontinuálnom časovom rade príslušných údajov od roku 1901. Svoj staničný extrém (Obr. 1) však aktuálne zaregistrovali aj ďalšie významnejšie klimatologické stanice s dlhým údajovým radom ako Bratislava-Koliba (vyrovnanie) či Dolné Plachtince.

Na dvoch klimatologických staniciach veľmi dlhé neprerušené obdobie bez výskytu ľadového dňa trvalo až do nedele 18. decembra 2022: v Topoľčanoch nebol do soboty 17. decembra 2022 vrátane ľadový deň zaznamenaný už 343 dní, a v Kuchyni 339 dní za sebou.

Z dlhodobejšieho hľadiska podľa našej databázy evidujeme iba štvoricu dlhších predmetných sérií než sú v súčasnosti skončené série v Hurbanove a Mužle. Vypuklá séria v čele poradia bola zaznamenaná ešte v 70. rokoch 20. storočia v Malackách, pri ktorej ide o vôbec jediný zistený prípad, kedy počas trvania série sa ľadový deň na stanici nevyskytol ani v rámci jednej celej štandardnej chladnej sezóny/polroka (čiže chladná sezóna 1974/1975 tam prebehla bez jediného ľadového dňa):
678 dní | Malacky, 16. januára 1974 – 24. novembra 1975
388 dní | Veľký Klíž, 18. decembra 1973 –  9. januára 1975
378 dní | Liptovská Osada, 30. decembra 2019 – 10. januára 2021
371 dní | Švedlár, 5. januára 2020 – 9. januára 2021
364 dní | Hurbanovo, 15. decembra 2021 – 13. decembra 2022
362 dní | Mužla, 15. decembra 2021 – 11. decembra 2022

Veľmi pozoruhodný je tiež klimatologický kontext, pretože spomedzi aktuálne jedenástich najdlhších staničných sérií bez ľadových dní v našej databázovej evidencii sa sedem vyskytlo od roku 2019 (pričom v troch z posledných štyroch príslušných sezón), a spomedzi tridsiatky najdlhších takýchto sérií v celkovom poradí sa až 25 vyskytlo od konca roka 2006. Dostatočne presvedčivo tak môžeme konštatovať, že mimoriadne, na lokálnej úrovni až extrémne dlhé obdobia bez ľadových dní na Slovensku v súčasných teplejších klimatických podmienkach výrazne pribúdajú.
 

▲ Obr. 1: Trvanie najdlhšieho zaregistrovaného súvislého obdobia bez ľadového dňa pre vybrané aktívne klimatologické stanice na Slovensku (stav do 15. decembra 2022).
 

▲ Obr. 2: Maximálna denná teplota vzduchu (kategorizované) v rámci chladného polroku na meteorologickej stanici v Hurbanove v období 1901 – 2022.
 

▲ Obr. 3: Ročný počet dní bez celodenného mrazu na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období rokov 1951 - 2022.
 

▲ Obr. 4: Ročný počet dní bez celodenného mrazu na meteorologickej stanici v Hurbanove v období rokov 1901 - 2022.
 

Literatúra a zdroje:

▪ Klimatologická databáza SHMÚ – KMIS.

Analyzované boli údaje zo všetkých meteorologických staníc s klimatologickým programom meraní a pozorovaní v rámci klimatologickej databázy SHMÚ z obdobia prevažne od roku 1961 (v prípade niekoľkých staníc aj staršie: Hurbanovo od 1901, asi dvadsať staníc od 1951, atď.) do súčasnosti (do 15. decembra 2022; v prípade aktuálnych údajov z decembra 2022 ide o operatívne, t. j. nevalidované údaje). S ohľadom na rozsah a druh spracovaných údajov preto upozorňujeme, že v budúcnosti nemožno vylúčiť dodatočné doplnenie či spresnenie v tomto príspevku prezentovaných skutočností. V kontexte celoslovenského výskytu predmetných dní a období je potrebné brať do úvahy prirodzenú nehomogenitu, danú v čase sa meniacim počtom merajúcich staníc.