Aktuality SHMU

Priestorové hodnoty teploty vzduchu a atmosférických zrážok na Slovensku v roku 2022

20.1.2023 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | RNDR. P. FAŠKO CSC., RNDR. G. IVAŇÁKOVÁ, MGR. P. KAJABA
Priestorové hodnoty teploty vzduchu a atmosférických zrážok na Slovensku v roku 2022
V historickom kontexte priestorových hodnôt teploty vzduchu a atmosférických zrážok sme analyzovali rok 2022 na Slovensku a priblížili sme jeho pozíciu v časovom rade týchto charakteristík meteorologických prvkov.

V kontexte predbežne vydanej analýzy podľa šiestich popredných medzinárodných stredísk spracovávajúcich globálne hodnoty teploty vzduchu, ktoré sú konsolidované Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO), bolo posledných osem rokov globálne najteplejších v histórii meraní. Rok 2022 bol hodnotený ako piaty najteplejší rok v spracovaní Berkeley Earth a reanalýzach ERA5 (C3S) a JRA-55 (JMA) a ako šiesty v spracovaniach HadCRUT5, NOAAGlobalTemp a NASAGISTEMP.

Rok 2022 bol na Slovensku na základe priestorovej priemernej ročnej teploty vzduchu od roku 1931 tiež piaty najteplejší, s hodnotou 9,5 °C, pričom ešte teplejšie bolo v rokoch 2014 (10 °C), 2018 a 2019 (9,8 °C) a 2015 (9,6 °C). Všetky hodnoty priestorovej priemernej ročnej teploty vzduchu vyššie ako 9,4 °C boli zaznamenané v posledných deviatich rokoch. Hodnoty priestorovej priemernej ročnej teploty vzduchu vyššie ako 9,0 °C sa takmer výlučne sústreďujú v období od roku 2000. Potvrdzujú to aj údaje časového radu teploty vzduchu z meteorologickej stanice Praha – Klementínum, kde priemerná ročná teplota vzduchu bola tiež 5. najvyššia od roku 1775 a ešte teplejšie roky tam boli presne tie isté ako na Slovensku. 

Obr. 1 Priemerná ročná teplota vzduchu [°C] na Slovensku v roku 2022

Obr. 2 Priestorová priemerná ročná teplota vzduchu s vyznačenou lineárnou trendovou spojnicou v období 1931  - 2022 na území Slovenska

Na základe priestorového ročného úhrnu atmosférických zrážok vypočítaného metódou dvojitého váženého priemeru bol rok 2022 piaty najchudobnejší na zrážky od roku 1881 s hodnotou 569 mm. Mal iba o niekoľko milimetrov viac zrážok ako rok 2003, ktorý na konci jari a v lete bol podobne mimoriadne teplý, s nedostatkom zrážok a suchom, ako rok 2022.

Obr. 3 Ročný úhrn atmosférických zrážok [mm] na Slovensku v roku 2022

Obr. 4 Priestorový ročný úhrn atmosférických zrážok s vyznačenou lineárnou trendovou spojnicou v období 1881 - 2022 na území Slovenska

Bilancia zrážok v roku 2022 na Slovensku by dopadla ešte negatívnejšie, ak by sa nevyskytli obdobia s výdatnými zrážkami v posledných troch týždňoch septembra a v niektorých dňoch decembra. Súčasne veľmi výrazne ovplyvnili ročný úhrn zrážok búrkové lejaky, predovšetkým v letných mesiacoch. Preto sa mení ročný režim hodnôt časových radov zrážok. V obdobiach výskytu zrážok častejšie prší, resp. sneží s vyššou intenzitou, v porovnaní s minulosťou. Toto má vplyv na to, že začínajú pribúdať mesiace s mimoriadne nadnormálnymi (napr. september 2022) a mimoriadne podnormálnymi (napr. október 2022) úhrnmi zrážok, na úkor mesiacov s normálnymi zrážkami.

Obr. 5 Príklady mimoriadnych nadnormálnych a podnormálnych úhrnov atmosférických zrážok na území Slovenska v septembri a októbri 2022 v percentách mesačného normálu 1991 – 2020

Najnovším príkladom bude, podľa doterajších operatívnych údajov, pravdepodobne mesačný úhrn zrážok v januári 2023, ktorý by sa mohol zaradiť medzi zrážkovo najbohatšie januáre na Slovensku v histórii meteorologických meraní. Nasledoval by tak po viacerých mesiacoch na konci roka 2021 a v priebehu roka 2022, ktoré sa naopak vyznačovali výraznejším nedostatkom zrážok. Toto je ďalší príklad prejavov klimatickej zmeny, kedy údaje meteorologických prvkov nadobúdajú krajnejšie hodnoty.