Aktuality SHMU

NOAA: Prvý polrok a jún 2010 lámu teplotné rekordy

21.7.2010 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO
NOAA: Prvý polrok a jún 2010 lámu teplotné rekordy

Podľa zatiaľ posledných výsledkov globálnych analýz kombinovaných teplôt pevnín a oceánov (podľa NOAA) boli mesiac jún, obdobie mesiacov apríl až jún a prvý polrok 2010 najteplejšíe od začiatku meraní globálnych teplôt. Zatiaľ čo v júni 2010 a v období mesiacov apríl až jún 2010 dosahovala globálna povrchová teplota pevnín taktiež rekordné hodnoty, v prípade obdobia prvého polroku 2010 to bolo druhé najteplejšie obdobie, hneď po roku 2007. Mesačné analýzy  NOAA vychádzajúce zo záznamov od roku 1880, sú iba časťou služieb ktoré NOAA poskytuje vláde, obchodným spoločnostiam a vedúcim predstaviteľom, na základe ktorých uskutočňujú svoje rozhodnutia. 

Významné štatistiky – obdobie Jún 2010

 • Globálne teploty povrchu pevnín a oceánov zaznamenali v mesiaci jún 2010 doposiaľ najvyššie hodnoty, 16,2 °C, čo je až 0,68 ºC nad teplotným priemerom 20. storočia (15,5 ºC).
 • Júnová globálna teplota povrchu pevnín bola o 1,07 ºC vyššia ako je teplotný priemer v  20. storočí (13,3 ºC) – ide o najvyššiu doposiaľ zaznamenanú teplotnú odchýlku.
 • Teplý charakter počasia panoval v júni 2010 na prevažnej väčšine pevnín a oceánov, pričom medzi najteplejšie regióny patrili Peru, centrálne a východné regióny USA ako aj východná a západná Ázia. V priemere chladnejšie ako normál bolo v Škandinávii, južnej Číne a na severozápade USA.
 • Podľa údajov Klimatologického centra v Pekingu bol zaznamenaný rekordne teplý jún (aspoň od roku 1951) v oblasti Vnútorného Mongolska a ďalej v provinciách Jilin a Heilongjiang. Naopak v provincii Guizhou bol jún 2010 doposiaľ najchladnejší od roku 1951.
 • Podľa Španielskej meteorologickej služby zaznamenali v júni 2010 najnižšie priemerne mesačné teploty vzduchu od roku 1997 (0,4 °C pod normálom).
 • Teplota povrchu oceánov v júni 2010 sa zaradila na štvrté miesto najteplejších júnových teplôt – v porovnaní s normálom za 20. storočie bola povrchová teplota oceánov o 0,54 °C vyššia. Najvyššie teplotné odchýlky boli zaznamenané v Atlantickom oceáne.
 • K významnejšiemu poklesu teploty povrchových vrstiev oceánov došlo v priebehu júna 2010 v priestore tropického Pacifiku, a to predovšetkým v súvislosti s ústupom teplej fázy El Niña. Podľa posledných správ Predpovedného klimatologického centra NOAA by mala chladnejšia fáza ENSO, La Niña, dominovať v priebehu celého leta 2010. 

 

 
 
Významné štatistiky – obdobie Apríl – Jún 2010, Január – Jún 2010
 
 • Globálne teploty povrchu pevnín a oceánov zaznamenali v období mesiacov apríl až jún 2010 doposiaľ najvyššie teplotné odchýlky od začiatku meraní globálnej teploty (0,70 ºC nad teplotným priemerom 20. storočia). Z globálneho hľadiska ide o jednoznačne najteplejšiu periódu apríl-jún.
 • Z hľadiska kombinovanej teploty povrchu pevnín a oceánov bolo globálne najteplejšie aj obdobia prvého polroka 2010 (január až jún 2010) – teplotná odchýlka v porovnaní s priemerom za 20. storočie (14,2 °C) dosiahla hodnotu 0,68 °C.
 
 
 
 
Globálne atmosférické zrážky a rozsah polárneho morského zaľadnenia
 
 • Plocha polárneho morského zaľadnenia v Arktíde poklesla v priebehu júna 2010 na 10,9 mil. km2 (v májovej hodnoty 13,1 mil. km2). Pokles plošného pokrytia Severného ľadového oceánu plávajúcim morským ľadom sa tak v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlil. Ide o zatiaľ najnižšiu júnovú hodnotu plochy morského ľadu od roku 1979 (10,6 % pod dlhodobým priemerom 1979-2000).
 • Nadpriemerné hodnoty plochy morského zaľadnenia boli zaznamenané v Antarktíde (8,3 % nad dlhodobým priemerom 1979-2000). Ide o najvyššiu júnovú odchýlku plochy morského zaľadnenia od roku 1979.
 • Podľa údajov Klimatologického centra v Pekingu boli júnové atmosférické zrážky v Číne blízke dlhodobéhomu normálu. Nadpriemerné úhrny zrážok boli zaznamenané v provinciách Guizhou, Fujian and Qinghai – v uvedených regiónoch sa zaradil jún 2010 na druhé miesto najdaždivejších júnov aspoň od roku 1951. Naopak, mimoriadne suché podmienky panovali v provinciách Jiangsu (najsuchší jún od roku 1951) a Shanxi (druhý najsuchší jún od roku 1951).
 • Podľa údajov Austrálskeho národného úradu pre meteorológiu postihol Austráliu štvrtý najsuchší jún od začiatku meteorologických meraní zrážok.
 • Mimoriadne suchý prvý polrok 2010 zaznamenali vo Veľkej Británii (podľa údajov národnej meteorologickej služby UK Met Office) – ide o vôbec najsuchšie obdobie mesiacov január až jún od roku 1929. Priestorový úhrn atmosférických zrážok dosiahol v tomto období len 362,5 mm (normál pre toto obdobie je 511,7 mm), čo je len 86,8 mm viac ako v roku 1929.

 

 

Zdroje: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/?report=global&year=2010&month=6 

 

            http://www.noaanews.noaa.gov/stories2010/20100715_globalstats.html

Správu pripravil: Mgr. Jozef Pecho