Aktuality SHMU

Voda a mrazy

3.2.2012 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | M. HAZLINGER, P. SMRTNÍK, V. WENDLOVÁ
Voda a mrazy

Ľadové úkazy na tokoch západného Slovenska

V druhej polovici januára dorazila zima aj na západné Slovensko. Tuhé mrazy začali spútavať vody na tokoch a potokoch do nádherných prírodných úkazov z hydrologického hľadiska zvaných ľadové javy. Na západnom Slovensku prevláda mrazivá, ale suchá zima bez snehovej pokrývky, čo zvyšuje čaro týchto útvarov.

V hydrológii rozoznávame rôzne formy začínajúce ľadom pri brehu a ľadovou triešťou na väčších tokoch, ako je napríklad Morava, až celkové zámrzy a vodu tečúcu po ľade na menších tokoch hlavne v podhorských oblastiach. Na týchto tokoch sa na kontakte dna a podchladenej vody vytvára  dnový ľad. Dnový ľad obaľuje kamene a dvíha hladinu. V spojení so zamŕzaním hladiny  môže vytvárať prekážku v prúdení vody a následne aj výrazný vzostup hladín bez zmeny prietoku. Tento vzostup trvá až do chvíle, pokiaľ sa táto prekážka neuvoľní, prípadne sa voda nevyleje z koryta. To je príčina, prečo sú ľadové javy nielen pekné, ale aj veľmi nebezpečné.

Obr.1 Vodomerná stanica Píla - Gidra - ľad pri brehu a dnový ľad

Obr.2 Morava - ľad pri brehu a plávajúca ľadová triešť