Aktuality SHMU

Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof

23.3.2012 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | P. SMRTNÍK, P. PARDITKA
Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof

Čoraz častejšie sa stretávame s aktivitami, ktoré sú veľmi citlivé na vývoj počasia alebo stav vôd. Kľúčovými prvkami pre riadenie a rozhodovanie sa v takýchto prípadoch stávajú kvalitné hydrologické či meteorologické predpovede. Medzi takéto prípady patrí aj nedávna požiadavka súvisiaca so stavbou cyklomosta cez rieku Moravu medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym Schlosshofom. Centrum predpovedí a výstrah SHMÚ disponuje odborníkmi a sofistikovanými nástrojmi na vytváranie práve takýchto špecializovaných zložitých hydrologických a meteorologických predpovedí.

Začiatkom roka firma INGSTEEL, s.r.o. (dodávateľ stavby) oslovila SHMÚ o spoluprácu pri osadzovaní konštrukcie cyklomostu spájajúceho brehy rakúskeho a slovenského toku rieky Morava. Naša práca spočívala v predpovedaní vodných stavov a prietokov na 7 dní. Komplikácie stavby boli naviazané na vyššie vodné stavy a prietoky, kedy boli ohrozené najmä dočasné stavby, ktoré podopierali mostnú konštrukciu. Koncom februára sa situácia dramaticky skomplikovala, keď v českej časti povodia Moravy výrazne stúpli hladiny tokov, zapríčinené topením snehu a výskytom dažďa. Vysoký vodný stav Dunaja súčasne ovplyvňoval priamo miesto stavby. Včasné informácie a predpovede o nepriaznivom vývoji na Morave boli podkladmi  nielen na obmedzenie stavebných prác, ale aj demontáž mostného oblúka na rakúskej strane Moravy. Správny odhad hydrologického vývoja síce predĺžil čas stavby, ale eliminoval škody na stavbe spôsobené veľkou vodou. V ďalšom období bola hydrologická situácia priaznivejšia, čo umožnilo plynulý priebeh prác. Sme radi, že sme mohli vďaka našim meteorologickým a hydrologickým predpovediam aktívne prispieť k úspešnej realizácii tejto technologicky zaujímavej stavby, spájajúcej našu Devínsku Novú Ves s rakúskym Schlosshofom.

 

Foto č.1 Rieka Morava - pred začatím premostenia                                     Foto č. 2 Rieka Morava - prípravné práce na premostení

 

Foto č.3 Rieka Morava - finálne práce na premostení

Autor foto č.3 - Ing. J. Zajonc (Ingsteel, s.r.o.)