Aktuality SHMU

5. jún - Svetový deň životného prostredia

5.6.2009 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MV

Od roku 1972 si každoročne pripomíname Svetový deň životného prostredia. Svetové spoločenstvo sa snaží burcovať ľudstvo, aby si uvedomilo zhoršujúcu kvalitu životného prostredia. Tento rok sa Svetový deň koná pod heslom : Tvoja planéta ťa potrebuje. Možno sa sám seba pýtate, ako už vy môžete pomôcť zlepšiť, skvalitniť životné prostredie. Generálny tajomník OSN to v tohoročnom svojom príhovore povedal jednoducho : "Vypnite svetlo, používajte verejné dopravné prostriedky. Recyklujte. Zasaďte strom." Zároveň vyzval na celosvetovú podpisovú akciu prostredníctvom internetu, aby sa v Kodani dosiahla silná klimatická dohoda, ktorá by v niektorých aspektoch bola silnejšia než Kjótsky protokol. Tento deň je vhodný na usporiadanie množstva akcií, ktoré by pripomenuli politikom, vládam a hospodárskym zoskupeniam, že len keď budeme všetci ťahať za jeden povraz, môžeme spoločnými silami zlepšiť kvalitu ovzdušia, znížiť množstvo emisií a zachovať tak Zem aj pre našich potomkov. Klasicky sa už zapojili do osláv Svetového dňa životného prostredia ochranárske organizácie v Nemecku, Rakúsku a Francúzsku.