Aktuality SHMU

Zmena časovej frekvencie rádiolokačných meraní na SHMÚ

5.8.2009 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | ODDELENIE DRUŽICOVEJ A RADAROVEJ METEOROLÓGIE SHMÚ
Zmena časovej frekvencie rádiolokačných meraní na SHMÚ

Dňa 3.8.2009 o 7:30 UTC, bola zmenená časová frekvencia merania radaru na Malom Javorníku a Kojšovskej holi. Radary merajú každých 10 minút celoobjemové meranie. Pre Malý Javorník sa meranie zahustilo z 15 minút na 10 minút a na Kojšovskej holi sa interval medzi meraniami zmenil zo 7.5 minúty na 10 minút. 

Zmena frekvencie umožňuje častejšie vytváranie zlúčenej radarovej informácie z celého územia Slovenskej republiky a tým poskytuje lepšie možnosti sledovania počasia a vydávanie výstrah na nebezpečné javy.