Aktuality SHMU

Ľadové úkazy v povodí Bodvy v januári 2017

24.1.2017 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | ING. MARTINA PSOTOVÁ
Ľadové úkazy v povodí Bodvy v januári 2017

V dôsledku dlhodobo trvajúceho výnimočne chladného počasia sa na mnohých tokoch východného Slovenska vytvárajú ľadové úkazy, ktoré značne ovplyvňujú priebehy vodných hladín. Na tokoch je možné pozorovať ľadovú triešť, ľad pri brehu, celkové zámrzy vodných tokov alebo ľadové zápchy,  ktoré môžu spôsobiť vzdutie vodných hladín.

 

V povodí Bodvy na tokoch Bodva a Ida bolo 17.1.2017 vykonaných niekoľko kontrolných meraní pracovníkmi SHMÚ regionálneho pracoviska Košice. Súčasne bol zmapovaný výskyt ľadových úkazov v danom povodí. Zistená situácia o predpokladaných a hlavne pozorovaných ľadových úkazoch poslúži v hydrologickom spracovaní a hodnotení prietokov povodia vzhľadom na teplotný režim tokov. Samozrejme prispeje k skvalitneniu práce Odboru hydrologického monitorovania, predpovedí a výstrah v Košiciach.

 

Dokumentáciu k článku nájdete TU: