Aktuality SHMU

Monografia Hydrologické sucho na Slovensku a prognóza jeho vývoja

13.4.2018 | HYDROLÓGIA | OZNAM | SHMÚ
Monografia Hydrologické sucho na Slovensku a prognóza jeho vývoja

Monografia Hydrologické sucho na Slovensku a prognóza jeho vývoja je výsledkom riešenia projektu APVV-0089-12 Prognóza výskytu hydrologického sucha na Slovensku. Na projekte sa podieľali pracoviská Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na výskume sa ako partneri podieľali aj vedeckí pracovníci Univerzity BOKU Viedeň a Ústavu hydrológie SAV v Bratislave.

Výsledkom spolupráce kolektívov riešiteľov z uvedených pracovísk je predkladaná monografia. Jej cieľom bolo na základe deteilného poznania klimatických a hydrologických pomerov Slovenska s použitím nástrojov modelovania vytvoriť scenáre prognózovaného vývoj prvkov hydrologickej bilancie do roku 2100.

Monografia je prístupná TU.