Aktuality SHMU

Konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti 2018

7.9.2018 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | KATARÍNA MIKULOVÁ
Konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti 2018

Práve v týchto dňoch, od 3.9.2018 do 7.9.2018, sa koná každoročné Stretnutie Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS) - Európska konferencia pre aplikovanú meteorológiu a klimatológiu. Ústrednou témou tento rok je Počasie a podnebie: globálna zmena - lokálne riziká. Tento rok sa konferencia koná na Corvinus University v Budapešti v Maďarsku.

Podujatia EMS združujú približne 600 členov meteorologických, klimatických a príbuzných vedných odborov v Európe aj mimo nej: od národných meteorologických a hydrologických služieb, súkromných poskytovateľov služieb, akademických a vzdelávacích inštitúcií, médií a medzinárodných organizácií. Tieto podujatia slúžia ako každoročné fórum, ktoré podporuje vzájomnú výmenu skúseností. Minulý rok sa konferencie zúčastnilo 814 účastníkov zo 46 krajín, tento rok je podľa oficiálnej stránky EMS prihlásených viac ako 800 abstraktov v troch hlavných tematických okruhoch (Engagement with Society, Operational Systems and Applications, Understanding Weather & Climate Processes ), ktoré sú ešte rozdelené spolu do 50 sekcií.

Odbor Klimatologická služba sa na tejto konferencii prezentuje 5 príspevkami v 3 rôznych sekciách:

  • Assessment of urban heat island changes in Bratislava between years 1998 and 2016 using MUKLIMO model, autori: Juraj Holec, Pavel Šťastný, Marcel Garaj, Ján Feranec, Monika Kopecká, a Daniel Szatmári (Sekcia Understanding and modelling of atmospheric hazards and severe weather phenomena),
  • Trends in heavy precipitation in Slovakia over 1951-2017, autori: Pavel Faško, Peter Kajaba, Ladislav Markovič, a Jozef Pecho (Sekcia Climate change detection, assessment of trends, variability and extremes),
  • Analyses of spatial and temporal distribution of thunderstorms in Slovakia using lightning-detection data, autori: Jozef Pecho, Gabriela Ivaňáková, Peter Kajaba, Ladislav Méri, Katarína Mikulová, Pavel Šťastný, a Maroš Turňa (Sekcia Climate change detection, assessment of trends, variability and extremes),
  • Drought monitoring in Slovakia, autori: Gabriela Ivaňáková, Lívia Labudová, Maroš Turňa, and Petr Štepánek (Sekcia Impacts: vulnerability and adaptation to climate change),
  • Monitoring of drought impacts and the DriDanube project, autori: Lívia Labudová, Gabriela Ivaňáková, Mirek Trnka, a Lenka Bartošová (Sekcia Impacts: vulnerability and adaptation to climate change).

V rámci tejto konferencie udeľuje EMS aj ocenenia pre mladých vedeckých pracovníkov. Tento rok za svoju prácu získala cenu The Tromp foundation travel award to young scientists aj naša kolegyňa Mgr. Lívia Labudová, PhD. The Tromp foundation travel award to young scientists je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorí pracujú alebo študujú v európskej krajine a prezentujú príspevky v oblasti biometeorológie na konferencii Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS).

Slovenská meteorologická spoločnosť a Slovenský hydrometeorologický ústav budú spoluorganizátormi Stretnutia Európskej meteorologickej spoločnosti - Európskej konferencie pre aplikovanú meteorológiu a klimatológiu v roku 2020, kedy sa táto konferencia bude konať v Bratislave.

Obr.1: Lívia Labudová a Tanja Cegnar – predsedkyňa výboru EMS pre médiá a komunikáciu