SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

Aktuality SHMU

 

26 JÚL 2021

Hydrologická situácia – 26. 7. 2021 k 9.00 hod.

HYDROLÓGIA | 26.7.2021 | SPRÁVA | KATARÍNA MATOKOVÁ, MICHAELA BÍROVÁ OHPAV BA

Na väčšine územia Slovenska (s výnimkou Podunajskej a Východoslovenskej nížiny) sme za uplynulých 24 hod. (od 25. do 26. júla 2021) zaznamenali výdatné zrážky vo forme intenzívnych búrok.19 JÚL 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v júni 2021

HYDROLÓGIA | 19.7.2021 | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych hodnôt hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.14 JÚL 2021

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

HYDROLÓGIA | 14.7.2021 | SPRÁVA | JANA POÓROVÁ, RADOSLAV KANDRÍK

Slovenský hydrometeorologický ústav vypracoval na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR v súlade s čl. I § 6. ods. 2 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 (ďalej Správa CHVO za rok 2020)20 MÁJ 2021

Účinnejšia ochrana pred povodňami

HYDROLÓGIA | 20.5.2021 | SPRÁVA | KATARÍNA HRUŠKOVÁ

Projekt DAREFFORT sa zameral na účinnejšiu ochranu pred povodňami prostredníctvom výmeny údajov v reálnom čase medzi 12 krajinami povodia Dunaja.18 MÁJ 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2021

HYDROLÓGIA | 18.5.2021 | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu vykonávame na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc povrchových vôd a vybraných monitorovacích objektov podzemnej vody (sondy, pramene).11 MÁJ 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v 1. štvrťroku 2021

HYDROLÓGIA | 11.5.2021 | ANALÝZA | HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc. Finálne spracované prietokové údaje sa od operatívnych môžu líšiť.26 APR 2021

Prvé (a azda aj posledné) virtuálne stretnutie snehárov

HYDROLÓGIA | 26.4.2021 | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, OHMPAV BB

Na deň Zeme – 22. apríla sa uskutočnilo 24. stretnutie snehárov. Tradícia snehárskych stretnutí začala v roku 1996 na Chate pod Ďumbierom. Ich cieľom je vzájomná informovanosť o aktivitách v oblasti hydrológie snehu, ktoré prebiehajú na rôznych pracoviskách na Slovensku a v Českej republike. Podujatie v tomto roku organizovala Prírodovedecká fakulta UK v Prahe v spolupráci s ČHMÚ a zúčastnilo sa jej 43 účastníkov. Hoci virtuálne stretnutie prinieslo hojnú účasť, väčšina sa zhodla v názore, že osobné stretnutie to nenahradí.09 FEB 2021

Zhodnotenie hydrologického roka 2020

HYDROLÓGIA | 9.2.2021 | ANALÝZA | OKNPV A REGIONÁLNE STREDISKÁ

V posledných rokoch sa vodohospodári aktívne venujú téme sucha, ktoré sužuje mnohé oblasti Európy, Slovensko nevynímajúc. V hydrologickom roku 2020 nás však potrápili aj povodne.28 JAN 2021

Expedičné meranie snehovej pokrývky v Malej Fatre 18. a 25.1.2021

HYDROLÓGIA | 28.1.2021 | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ, VLADIMÍR MAGERČÁK

 

Expedičné merania výšky snehu (VS) a vodnej hodnoty snehu (VHS) sa vykonávajú za účelom získania informácií o množstve vody ukrytej v snehovej pokrývke. Povinnosť informovať MŽP a SVP o množstve vody v snehovej pokrývke vyplýva zo Zákona o ochrane pred povodňami. Priebeh Snehového spravodajstva je na http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=mim_sneh13 JAN 2021

Expedičné meranie snehovej pokrývky v Kráľovohoľských Tatrách 11. 01. 2021

HYDROLÓGIA | 13.1.2021 | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, TOMÁŠ TRSTENSKÝ

 

Po ustálenom a inverznom charaktere počasia, takmer počas celého decembra, s minimom snehovej pokrývky aj vo vyšších horských polohách, prišlo v závere kalendárneho roka ku zmene poveternostných podmienok.