Aktuality SHMU

SHMÚ ocenilo lesníkov

18.10.2021 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | OKS
SHMÚ ocenilo lesníkov

Na pôde štátneho podniku Lesy SR v Banskej Bystrici sa v utorok (12. 10. 2021) uskutočnilo ocenenie najaktívnejších reportérov monitoringu sucha z radov lesníkov. Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

24.9.2021 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Planéta rýchlo smeruje ku kritickému otepleniu o 1,5 °C

Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila 16. septembra 2021 v poradí už tretiu správu „United in Science 2021“, ktorá aj s ohľadom na nedávno publikovanú Šiestu správu IPCC (AR6) sumarizuje najdôležitejšie poznatky o súčasnom stave globálneho klimatického systému a faktoroch ovplyvňujúcich jeho dlhodobý (aj budúci) vývoj. Účelom správy je, okrem iného, priaznivo motivovať signatárske krajiny Rámcového dohovoru o zmene klímy k razantnejšiemu a ambicióznejšiemu progresu v prijímaní opatrení na zmiernenie zmeny klímy na nadchádzajúcej konferencii COP26 v škótskom meste Glasgow (31. októbra – 12. novembra 2021). Jedným z hlavných záverov správy je, že pokles ekonomickej aktivity v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nespomalil priebeh zmeny klímy. Nič dokonca nenasvedčuje tomu, že by sme boli „ekologickejší“, keďže emisie oxidu uhličitého po dočasnom poklese v dôsledku ekonomického spomalenia opäť rýchlo narastajú a nie sú ani zďaleka blízko stanovených cieľov pre znižovanie emisií. Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére sú aj napriek pandémii COVID-19 stále na rekordne vysokej úrovni, čo globálny klimatický systém nevyhnutne posúva na trajektóriu vedúcu ku kriticky rýchlemu otepľovaniu v najbližších desaťročiach, uvádza sa v novej multi-agentúrnej správy United in Science 2021. Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

16.9.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | OKS
Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

V tomto článku sme zhodnotili pôdne a meteorologické sucho a dopady sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo v jarnom a letnom ročnom období v roku 2021Hurbanovské sídlo vedy nám slúži už 150 rokov

30.7.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Hurbanovské sídlo vedy nám slúži už 150 rokov

Je to pomerne nenápadné miesto v južnej časti Podunajskej nížiny, ktoré však bez zveličenia možno označiť za jednu z historických bášt vedeckého poznania u nás. Jeho príbeh sa začal odvíjať od nezištnej nadšenecko-dobrovoľníckej činnosti, a napokon stále pokračuje až do dnešných dní – nezastavili ho osobné rozmary, ani rôzne spoločensko-politické systémy, a dokonca ani vojnové konflikty. Údaje z Hurbanova, pre meteorológiu a klimatológiu historicky najdôležitejšej stanice-observatória na území dnešného Slovenska, máme k dispozícii prakticky nepretržite už poldruha storočia. V nasledujúcich odsekoch si preto priblížme bohatú históriu meteorologických pozorovaní a bádania, ktoré sa s touto lokalitou spájajú (v ďalšej, osobitnej aktualite v priebehu nasledujúceho obdobia pripojíme aj miestnu klimatickú charakteristiku a rôzne zaujímavosti).Tropické noci na Slovensku: podhodnotené a čoraz nápadnejšie sa vyskytujúce

25.7.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Tropické noci na Slovensku: podhodnotené a čoraz nápadnejšie sa vyskytujúce

Tropickým nociam, nepríjemne ovplyvňujúcim náš obvyklý spánkový režim, sme na Slovensku v doterajšom priebehu tohto leta čelili už viackrát a nevyhneme sa im ani v nasledujúcich dňoch. Početné dni so zaťažujúcimi nočnými hodnotami teploty vzduchu sa v súčasnej klíme stávajú naozaj neoddeliteľnou súčasťou najteplejšej časti roka. V tejto analýze sme sa pozreli na rôzne klimatologické zákonitosti ich výskytu na našom území, vrátane rámcového zhodnotenia skresľovania reálneho počtu tropických nocí či prehľadu niektorých ich hlavných zaznamenaných extrémov.Žatva rekordov v lete 2021: nové zápisy v evidencii historicky najdlhších horúčav na Slovensku

22.7.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Žatva rekordov v lete 2021: nové zápisy v evidencii historicky najdlhších horúčav na Slovensku

Dlhé série dní s vysokými teplotami vzduchu mávajú obzvlášť negatívny účinok na prírodu aj spoločnosť, a azda najpríznačnejšie je to v súčasnej klíme práve v najteplejšej časti roka, kedy takéto série znamenajú výskyt vĺn horúčav. Rovnako ako po úvodnej vlne horúceho počasia v júni, aj s koncom druhej takejto tohtoročnej periódy v uplynulých dňoch sa ukázalo, že je nutné uskutočniť aktualizáciu v registri celoslovenských historických extrémov teploty vzduchu.Extrémny vrchol horúčav 8. – 9. júla 2021

10.7.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Extrémny vrchol horúčav 8. – 9. júla 2021

Od mimoriadne vysokých teplôt sme si oddýchli iba nakrátko a po vyše dvojtýždňovej vlne horúčav, ukončenej v presnom súbehu s koncom minulého mesiaca, sa na Slovensku hneď v polovici prvej júlovej dekády rozbehlo druhé takéto obdobie v rámci tohtoročného leta. V jeho priebehu sme v strede aktuálneho kalendárneho týždňa zažili veľmi výrazné vrcholenie horúceho počasia, pri ktorom prišiel znovu rad aj na niekoľko významných teplotných rekordov.Prvá vlna horúčav 2021: extrémna, plná rekordov a stále trvajúca

28.6.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO
Prvá vlna horúčav 2021: extrémna, plná rekordov a stále trvajúca

To, čo bolo opatrne odhadované pred začiatkom úvodnej tohtoročnej vlny horúčav, sa napokon naplnilo. Táto perióda veľmi vysokých teplôt vzduchu bude zaradená medzi popredné júnové udalosti tohto druhu v doterajšej histórii meteorologických pozorovaní na Slovensku, keď prepísala aj niektoré celoslovenské historické teplotné rekordy pre mesiac jún. Klimatologická významnosť vlny tkvie nielen v dosiahnutej úrovni vysokých teplôt, ale azda ešte o čosi viac z hľadiska sériového výskytu dní s charakteristicky vysokými hodnotami teploty vzduchu. V niektorých oblastiach dokonca stále nebol prerušený výskyt tropických dní a vlna horúčav tak ďalej pokračuje.Júnové horúčavy na Slovensku: kde ležia ich extrémy a aký je ich vývoj?

16.6.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Júnové horúčavy na Slovensku: kde ležia ich extrémy a aký je ich vývoj?

Na programe poveternostných udalostí je aktuálne prvé, pričom výraznejšie obdobie s výskytom horúčav v tohtoročnej letnej sezóne. Jeho začiatok pripadol do polovice júna, preto si v tomto krátkom klimatologickom zhrnutí pripomenieme, aké najvyššie teploty vzduchu a najdlhšie trvajúce obdobia s ich nepretržitým výskytom zasiahli Slovensko počas prvého letného mesiaca v minulosti.Výrazné krátkodobé poklesy teploty vzduchu 5. mája 2021

9.5.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Výrazné krátkodobé poklesy teploty vzduchu 5. mája 2021

V priebehu tohtoročnej jari sme na území Slovenska zaznamenali v priebehu necelého mesiaca už druhé mimoriadne ochladenie, ktoré bolo z pohľadu krátkodobých poklesov teploty vzduchu na časových škálach do 4 hodín dokonca ešte razantnejšie (rýchlejšie) než ochladenie z polovice apríla 2021. V nasledujúcej analýze prinášame krátke textové a grafické zhodnotenie výrazného ochladenia z 5. a 6. mája 2021 v kontexte predošlých dvoch podobných situácií z apríla tohto roku (5. a 6. apríla, a predovšetkým 12. a 13. apríla 2021).