SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

Aktuality SHMU

 

11 NOV 2020

Nová webová aplikácia Čo dnes dýcham?

OVZDUŠIE | 11.11.2020 | SPRÁVA | ZUZANA LIESKOVSKÁ, SAŽP

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.04 SEP 2020

Svetový deň čistého ovzdušia

OVZDUŠIE | 4.9.2020 | SPRÁVA | IVAN GARČÁR

Dnes je Svetový deň čistého ovzdušia. Čisté ovzdušie však nie je všade samozrejmosťou. Výberom dopravného prostriedku a dodržiavaním zásad správneho vykurovania môže každý z nás prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia vo svojom okolí. Čo urobíte vy #zamodruoblohu? 

 24 AUG 2020

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2020

OVZDUŠIE | 24.8.2020 | OZNAM | ING. JANKA SZEMESOVÁ, PHD.

 

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa bude konať 25. - 27. novembra 2020 vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria (Štrbské Pleso).30 APR 2020

Vplyv opatrení súvisiacich s COVID-19 na kvalitu ovzdušia v SR - prvý mesiac

OVZDUŠIE | 30.4.2020 | ANALÝZA | JURAJ BEŇO, DUŠAN ŠTEFÁNIK

Článok je zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení od 13.3. do 13.4.2020. Účelom aplikovaných opatrení bola najmä snaha o zredukovanie mobility populácie. Z tohto dôvodu bola pozornosť zameraná  hlavne na znečisťujúce látky produkované v cestnej doprave – PM10, NO2, NOx.  Analyzované boli hodinové časové rady dát pred a po zavedení opatrení, ako aj časové rady z predchádzajúcich rokov z meracích staníc na Slovensku. Počas prvého mesiaca opatrení, v porovnaní s desaťročným priemerom rokov 2010-19 daného obdobia, koncentrácie NO2  na 17 mestských staniciach SHMÚ poklesli priemerne o -24.5 % (-6 μg/m3), koncentrácie NOx na 19 staniciach poklesli priemerne o  -28.5 % (-13.5 μg/m3) a  koncentrácie PM10 na 29 staniciach klesli priemerne o -8.5 % (-2.6 μg/m3). Tieto poklesy koncentrácií sú v dobrej zhode s hrubým odhadom poklesu emisií v uvažovanom období voči predchádzajúcim rokom NOx o -27 % a PM10 o -5 % (zodpovedá poklesu dopravy o -60 %) za predpokladu priemerných rozptylových podmienok. Výrazný pokles koncentrácií v období po zavedení opatrení nastal hlavne na dopravných staniciach v časoch medzi 6 a 20 hodinou, pričom v čase špičky boli na stanici Trnavské mýto v Bratislave maximálne poklesy až na úrovni -52 % pre NO2 a  -64 % pre NOx oproti desaťročnému priemeru 2010-19 daného obdobia.25 NOV 2019

Pracovný seminár EIONET v Bratislave

OVZDUŠIE | 25.11.2019 | SPRÁVA | PETER TONHAUZER

V dňoch 26. a 27. novembra 2019 sa v hoteli Devín v Bratislave uskutoční  „24. pracovný seminár EIONET – Hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia".21 NOV 2019

Znečistené ovzdušie nepozná štátne hranice. Potrebné sú celoeurópske riešenia.

OVZDUŠIE | 21.11.2019 | SPRÁVA | ZUZANA ONUFER, MŽP SR

O zlepšení kvality ovzdušia bude viac ako 500 expertov diskutovať na Clean Air Forum v Bratislave11 NOV 2019

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2019

OVZDUŠIE | 11.11.2019 | SPRÁVA | ING. JANKA SZEMESOVÁ, PHD.

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa bude konať 11. - 13. novembra 2019 vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria (Štrbské Pleso).Pozývame vás na odborný seminár Odboru emisie a biopalivá.15 NOV 2018

Údaje o emisiách z vykurovania rodinných domov

OVZDUŠIE | 15.11.2018 | SPRÁVA | JANKA SZEMESOVÁ, IVANA ĎURICOVÁ

Dnes (15.11.2018) sme zorganizovali brífing odboru Emisie a biopalivá SHMÚ na tému Výsledky inventarizácie údajov o emisiách z vykurovania rodinných domov. Prinášame Vám tlačovú správu.  22 MAR 2018

Indexy kvality ovzdušia

OVZDUŠIE | 22.3.2018 | SPRÁVA | MICHAL MLADÝ, MARTIN KREMLER, DUŠAN ŠTEFÁNIK

Európska environmentálna agentúra (EEA) uverejňuje na svojej web stránke informácie o kvalite ovzdušia v európskych krajinách vyjadrené vo forme indexu kvality ovzdušia (European Air Quality Index).