Aktuality SHMU

Indexy kvality ovzdušia

22.3.2018 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | MICHAL MLADÝ, MARTIN KREMLER, DUŠAN ŠTEFÁNIK
Indexy kvality ovzdušia

Európska environmentálna agentúra (EEA) uverejňuje na svojej web stránke informácie o kvalite ovzdušia v európskych krajinách vyjadrené vo forme indexu kvality ovzdušia (European Air Quality Index).Užitočné informácie o znižovaní emisií z vykurovania domácností

21.2.2018 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ
Užitočné informácie o znižovaní emisií z vykurovania domácností

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila na svojom internetovom portáli tematickú sekciu, zaberajúcu sa problematikou vykurovania domácností tuhými palivami a možnosťami znižovania emisií z tohto významného zdroja.Silvestrovská noc trochu inak

4.1.2018 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANA MATEJOVIČOVÁ, DUŠAN ŠTEFÁNIK, JANA KRAJČOVIČOVÁ, PAULÍNA VALOVÁ, MARTIN KREMLER, VLADIMÍR NEMČEK
Silvestrovská noc trochu inak

Počas noci zo Silvestra na Nový rok boli na viacerých monitorovacích staniciach namerané extrémne vysoké koncentrácie prachových častíc PM10.Aktualizácia smogového varovného systému

27.12.2017 | OVZDUŠIE | ANALÝZA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER
Aktualizácia smogového varovného systému

Tohtoročný veľmi chladný január nám priniesol prvé skúsenosti s vyhlasovaním smogových situácií pre častice PM10.Smogová situácia v Jelšave

7.12.2017 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | MGR. JANA KRAJČOVIČOVÁ, PHD.
Smogová situácia v Jelšave

V stredu, 6. decembra 2017, v popoludňajších hodinách, nastali podmienky na vyhlásenie upozornenia na smogovú situáciu pre častice PM10 v Jelšave  a blízkom okolí. Neskôr večer sa situácia ešte zhoršila a bola vyhlásená výstraha pred závažnou smogovou situáciou. Ráno koncentrácie PM10  poklesli, ale po 9. hodine začali znovu stúpať. Keďže v najbližších 24 hodinách meteorológovia nepredpokladajú zlepšenie podmienok pre rozptyl, koncentrácie v priebehu dňa pravdepodobne opäť porastú a dosiahnu svoje maximum ku koncu dňa.Smogový január na Slovensku

17.2.2017 | OVZDUŠIE | ANALÝZA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, JANA MATEJOVIČOVÁ
Smogový január na Slovensku

Pre posledné roky netypicky chladný január sa niesol v znamení nielen nízkych teplôt, ale aj vysokých koncentrácií častíc PM10, ktoré na viacerých miestach, v niektorých obdobiach, prerástli až do smogových situácií. S vyhlasovaním rôznych signálov smogových situácií pre častice PM10 sme sa na Slovensku stretli vo väčšej miere po prvýkrát v histórii, preto sa v nasledujúcom texte budeme snažiť o vysvetlenie základných pojmov a súvislostí, a tiež o zhodnotenie prvého mesiaca roku 2017 z hľadiska kvality ovzdušia.Prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Žiline

16.2.2017 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, LADISLAV ČARACKÝ
Prekročenie informačného prahu pre častice PM10  v  Žiline

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje verejnosť o zvýšených hodinových  koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici Žilina, Obežná ulica. Z tohto dôvodu SHMÚ vydal dnes (štvrtok, 16. februára 2017)  signál „UPOZORNENIE“. (1. stupeň smogovej situácie.) Odvolanie signálu UPOZORNENIE pre častice PM10

1.2.2017 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | LADISLAV ČARACKÝ
Odvolanie signálu UPOZORNENIE pre častice PM10

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 odvoláva signál „UPOZORNENIE“.Prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Humennom, Strážskom a vo Vranove nad Topľou

31.1.2017 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, LADISLAV ČARACKÝ
Prekročenie informačného prahu pre častice PM10  v Humennom, Strážskom a vo Vranove nad Topľou

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje verejnosť o zvýšených  hodinových  koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici v  Humennom, Strážskom a vo Vranove nad Topľou .Prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Prievidzi, Jelšave, vo Veľkej Ide a v Prešove

30.1.2017 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, LADISLAV ČARACKÝ
Prekročenie informačného prahu pre častice PM10  v Prievidzi, Jelšave, vo Veľkej Ide a v Prešove

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje verejnosť o zvýšených  hodinových  koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici v Prievidzi, Jelšave, vo Veľkej Ide a v Prešove.