Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kopčany
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Kopčany - Morava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kopčany - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]
2.12.2022 10:45 24
2.12.2022 10:30 23
2.12.2022 10:15 24
2.12.2022 10:00 24
2.12.2022 09:45 24
2.12.2022 09:30 24
2.12.2022 09:15 24
2.12.2022 09:00 25
2.12.2022 08:45 25
2.12.2022 08:30 25
2.12.2022 08:15 26
2.12.2022 08:00 26
2.12.2022 07:45 26
2.12.2022 07:30 26
2.12.2022 07:15 26
2.12.2022 07:00 27
2.12.2022 06:45 27
2.12.2022 06:30 27
2.12.2022 06:15 27
2.12.2022 06:00 27
2.12.2022 05:45 27
2.12.2022 05:30 28
2.12.2022 05:15 28
2.12.2022 05:00 28
2.12.2022 04:45 28
2.12.2022 04:30 28
2.12.2022 04:15 28
2.12.2022 04:00 28
2.12.2022 03:45 28
2.12.2022 03:30 29
2.12.2022 03:15 29
2.12.2022 03:00 29
2.12.2022 02:45 29
2.12.2022 02:30 29
2.12.2022 02:15 29
2.12.2022 02:00 29
2.12.2022 01:45 29
2.12.2022 01:30 29
2.12.2022 01:15 29
2.12.2022 01:00 30
2.12.2022 00:45 30
2.12.2022 00:30 29
2.12.2022 00:15 30
2.12.2022 00:00 30
1.12.2022 23:45 30
1.12.2022 23:30 30
1.12.2022 23:15 30
1.12.2022 23:00 30
1.12.2022 22:45 30
1.12.2022 22:30 30
1.12.2022 22:15 30
1.12.2022 22:00 30
1.12.2022 21:45 30
1.12.2022 21:30 30
1.12.2022 21:15 30
1.12.2022 21:00 30
1.12.2022 20:45 30
1.12.2022 20:30 30
1.12.2022 20:15 30
1.12.2022 20:00 30
1.12.2022 19:45 30
1.12.2022 19:30 30
1.12.2022 19:15 30
1.12.2022 19:00 30
1.12.2022 18:45 30
1.12.2022 18:30 29
1.12.2022 18:15 29
1.12.2022 18:00 29
1.12.2022 17:45 29
1.12.2022 17:30 29
1.12.2022 17:15 28
1.12.2022 17:00 28
1.12.2022 16:45 28
1.12.2022 16:30 28
1.12.2022 16:15 27
1.12.2022 16:00 27
1.12.2022 15:45 27
1.12.2022 15:30 27
1.12.2022 15:15 27
1.12.2022 15:00 27
1.12.2022 14:45 27
1.12.2022 14:30 27
1.12.2022 14:15 27
1.12.2022 14:00 27
1.12.2022 13:45 27
1.12.2022 13:30 27
1.12.2022 13:15 28
1.12.2022 13:00 28
1.12.2022 12:45 28
1.12.2022 12:30 28
1.12.2022 12:15 29
1.12.2022 12:00 29
1.12.2022 11:45 29
1.12.2022 11:30 29
1.12.2022 11:15 29
1.12.2022 11:00 29
1.12.2022 10:45 29
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )