Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jablonica
Tok:Myjava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Myjava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Jablonica - Myjava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jablonica - Myjava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 12:00 53.8
2.12.2022 11:45 53.8
2.12.2022 11:30 53.7
2.12.2022 11:15 53.7
2.12.2022 11:00 53.6
2.12.2022 10:45 53.6
2.12.2022 10:30 53.5
2.12.2022 10:15 53.5
2.12.2022 10:00 53.4
2.12.2022 09:45 53.4
2.12.2022 09:30 53.4
2.12.2022 09:15 53.4
2.12.2022 09:00 53.4
2.12.2022 08:45 53.4
2.12.2022 08:30 53.4
2.12.2022 08:15 53.3
2.12.2022 08:00 53.3
2.12.2022 07:45 53.3
2.12.2022 07:30 53.3
2.12.2022 07:15 53.3
2.12.2022 07:00 53.3
2.12.2022 06:45 53.3
2.12.2022 06:30 53.3
2.12.2022 06:15 53.3
2.12.2022 06:00 53.3
2.12.2022 05:45 43.4
2.12.2022 05:30 43.4
2.12.2022 05:15 43.4
2.12.2022 05:00 43.4
2.12.2022 04:45 43.4
2.12.2022 04:30 43.4
2.12.2022 04:15 43.5
2.12.2022 04:00 43.5
2.12.2022 03:45 43.6
2.12.2022 03:30 43.6
2.12.2022 03:15 43.6
2.12.2022 03:00 43.6
2.12.2022 02:45 43.6
2.12.2022 02:30 43.7
2.12.2022 02:15 43.7
2.12.2022 02:00 43.7
2.12.2022 01:45 43.7
2.12.2022 01:30 43.7
2.12.2022 01:15 43.8
2.12.2022 01:00 43.8
2.12.2022 00:45 43.8
2.12.2022 00:30 43.9
2.12.2022 00:15 43.9
2.12.2022 00:00 43.9
1.12.2022 23:45 43.9
1.12.2022 23:30 44
1.12.2022 23:15 44
1.12.2022 23:00 44
1.12.2022 22:45 44.1
1.12.2022 22:30 44.1
1.12.2022 22:15 44.1
1.12.2022 22:00 44.1
1.12.2022 21:45 44.2
1.12.2022 21:30 44.2
1.12.2022 21:15 44.2
1.12.2022 21:00 44.2
1.12.2022 20:45 44.2
1.12.2022 20:30 44.2
1.12.2022 20:15 44.2
1.12.2022 20:00 44.3
1.12.2022 19:45 44.3
1.12.2022 19:30 44.3
1.12.2022 19:15 44.3
1.12.2022 19:00 44.3
1.12.2022 18:45 44.4
1.12.2022 18:30 44.4
1.12.2022 18:15 44.4
1.12.2022 18:00 44.4
1.12.2022 17:45 44.4
1.12.2022 17:30 44.4
1.12.2022 17:15 44.4
1.12.2022 17:00 44.4
1.12.2022 16:45 44.4
1.12.2022 16:30 44.5
1.12.2022 16:15 44.4
1.12.2022 16:00 44.5
1.12.2022 15:45 44.5
1.12.2022 15:30 44.5
1.12.2022 15:15 44.5
1.12.2022 15:00 44.5
1.12.2022 14:45 44.5
1.12.2022 14:30 44.5
1.12.2022 14:15 44.5
1.12.2022 14:00 44.4
1.12.2022 13:45 44.4
1.12.2022 13:30 44.5
1.12.2022 13:15 44.5
1.12.2022 13:00 44.4
1.12.2022 12:45 44.4
1.12.2022 12:30 44.4
1.12.2022 12:15 44.4
1.12.2022 12:00 44.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )