Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Podbranč
Tok:Myjava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Myjava

Podbranč - Myjava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Podbranč - Myjava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:30 755.7
2.12.2022 11:15 755.7
2.12.2022 11:00 755.7
2.12.2022 10:45 755.7
2.12.2022 10:30 755.7
2.12.2022 10:15 755.7
2.12.2022 10:00 755.7
2.12.2022 09:45 755.7
2.12.2022 09:30 755.7
2.12.2022 09:15 755.7
2.12.2022 09:00 755.7
2.12.2022 08:45 755.7
2.12.2022 08:30 755.7
2.12.2022 08:15 755.7
2.12.2022 08:00 755.7
2.12.2022 07:45 755.8
2.12.2022 07:30 755.8
2.12.2022 07:15 755.8
2.12.2022 07:00 755.8
2.12.2022 06:45 755.8
2.12.2022 06:30 755.8
2.12.2022 06:15 755.8
2.12.2022 06:00 755.8
2.12.2022 05:45 755.8
2.12.2022 05:30 755.8
2.12.2022 05:15 755.8
2.12.2022 05:00 755.9
2.12.2022 04:45 755.8
2.12.2022 04:30 755.8
2.12.2022 04:15 755.9
2.12.2022 04:00 755.9
2.12.2022 03:45 755.9
2.12.2022 03:30 755.9
2.12.2022 03:15 755.9
2.12.2022 03:00 755.9
2.12.2022 02:45 755.9
2.12.2022 02:30 745.9
2.12.2022 02:15 745.9
2.12.2022 02:00 745.9
2.12.2022 01:45 745.9
2.12.2022 01:30 745.9
2.12.2022 01:15 745.9
2.12.2022 01:00 745.9
2.12.2022 00:45 745.9
2.12.2022 00:30 746
2.12.2022 00:15 746
2.12.2022 00:00 746
1.12.2022 23:45 746
1.12.2022 23:30 746
1.12.2022 23:15 746
1.12.2022 23:00 746
1.12.2022 22:45 746
1.12.2022 22:30 746
1.12.2022 22:15 746
1.12.2022 22:00 746.1
1.12.2022 21:45 746.1
1.12.2022 21:30 746.1
1.12.2022 21:15 746.1
1.12.2022 21:00 746.1
1.12.2022 20:45 746.1
1.12.2022 20:30 756.1
1.12.2022 20:15 756.1
1.12.2022 20:00 756.1
1.12.2022 19:45 756.1
1.12.2022 19:30 756.1
1.12.2022 19:15 756.1
1.12.2022 19:00 756.1
1.12.2022 18:45 756.1
1.12.2022 18:30 756.1
1.12.2022 18:15 756.1
1.12.2022 18:00 756.2
1.12.2022 17:45 756.2
1.12.2022 17:30 756.2
1.12.2022 17:15 756.2
1.12.2022 17:00 756.2
1.12.2022 16:45 756.2
1.12.2022 16:30 756.2
1.12.2022 16:15 756.2
1.12.2022 16:00 756.2
1.12.2022 15:45 756.2
1.12.2022 15:30 756.2
1.12.2022 15:15 756.2
1.12.2022 15:00 756.2
1.12.2022 14:45 756.2
1.12.2022 14:30 756.2
1.12.2022 14:15 756.2
1.12.2022 14:00 756.2
1.12.2022 13:45 756.2
1.12.2022 13:30 756.2
1.12.2022 13:15 756.2
1.12.2022 13:00 756.2
1.12.2022 12:45 756.2
1.12.2022 12:30 756.2
1.12.2022 12:15 756.2
1.12.2022 12:00 756.2
1.12.2022 11:45 756.2
1.12.2022 11:30 756.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )