Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Borinka
Tok:Stupavka
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 80 cm 80 cm

Borinka - Stupavka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Borinka - Stupavka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:30 44.4
2.12.2022 11:15 44.3
2.12.2022 11:00 44.3
2.12.2022 10:45 44.2
2.12.2022 10:30 44.2
2.12.2022 10:15 54.1
2.12.2022 10:00 54.1
2.12.2022 09:45 54
2.12.2022 09:30 64
2.12.2022 09:15 63.9
2.12.2022 09:00 63.8
2.12.2022 08:45 53.8
2.12.2022 08:30 63.8
2.12.2022 08:15 63.8
2.12.2022 08:00 63.8
2.12.2022 07:45 63.7
2.12.2022 07:30 53.7
2.12.2022 07:15 53.7
2.12.2022 07:00 53.7
2.12.2022 06:45 53.8
2.12.2022 06:30 63.8
2.12.2022 06:15 63.9
2.12.2022 06:00 63.9
2.12.2022 05:45 74
2.12.2022 05:30 74
2.12.2022 05:15 73.9
2.12.2022 05:00 53.8
2.12.2022 04:45 53.8
2.12.2022 04:30 53.9
2.12.2022 04:15 53.8
2.12.2022 04:00 53.9
2.12.2022 03:45 53.9
2.12.2022 03:30 54
2.12.2022 03:15 54
2.12.2022 03:00 54.1
2.12.2022 02:45 54.1
2.12.2022 02:30 54.1
2.12.2022 02:15 54.2
2.12.2022 02:00 54.2
2.12.2022 01:45 54.2
2.12.2022 01:30 54.2
2.12.2022 01:15 54.2
2.12.2022 01:00 54.3
2.12.2022 00:45 54.3
2.12.2022 00:30 54.3
2.12.2022 00:15 44.3
2.12.2022 00:00 44.4
1.12.2022 23:45 44.4
1.12.2022 23:30 44.4
1.12.2022 23:15 44.5
1.12.2022 23:00 44.5
1.12.2022 22:45 54.6
1.12.2022 22:30 54.6
1.12.2022 22:15 54.7
1.12.2022 22:00 54.8
1.12.2022 21:45 54.8
1.12.2022 21:30 54.8
1.12.2022 21:15 64.8
1.12.2022 21:00 54.7
1.12.2022 20:45 44.8
1.12.2022 20:30 44.8
1.12.2022 20:15 44.9
1.12.2022 20:00 45
1.12.2022 19:45 45.1
1.12.2022 19:30 45.2
1.12.2022 19:15 55.3
1.12.2022 19:00 55.5
1.12.2022 18:45 55.6
1.12.2022 18:30 55.6
1.12.2022 18:15 55.7
1.12.2022 18:00 55.7
1.12.2022 17:45 55.7
1.12.2022 17:30 45.8
1.12.2022 17:15 45.8
1.12.2022 17:00 55.8
1.12.2022 16:45 55.9
1.12.2022 16:30 56
1.12.2022 16:15 56
1.12.2022 16:00 56.1
1.12.2022 15:45 56.1
1.12.2022 15:30 56.1
1.12.2022 15:15 56.2
1.12.2022 15:00 46.2
1.12.2022 14:45 46.2
1.12.2022 14:30 46.2
1.12.2022 14:15 46.2
1.12.2022 14:00 46.1
1.12.2022 13:45 46.1
1.12.2022 13:30 46
1.12.2022 13:15 46
1.12.2022 13:00 46
1.12.2022 12:45 45.9
1.12.2022 12:30 45.9
1.12.2022 12:15 45.7
1.12.2022 12:00 45.5
1.12.2022 11:45 45.5
1.12.2022 11:30 45.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )