Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Devínska Nová Ves
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 480 cm 480 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 570 cm 570 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 670 cm 670 cm

Devínska Nová Ves - Morava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Devínska Nová Ves - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]
2.12.2022 11:00 145
2.12.2022 10:45 145
2.12.2022 10:30 145
2.12.2022 10:15 145
2.12.2022 10:00 145
2.12.2022 09:45 145
2.12.2022 09:30 145
2.12.2022 09:15 145
2.12.2022 09:00 145
2.12.2022 08:45 146
2.12.2022 08:30 146
2.12.2022 08:15 146
2.12.2022 08:00 146
2.12.2022 07:45 146
2.12.2022 07:30 146
2.12.2022 07:15 146
2.12.2022 07:00 146
2.12.2022 06:45 146
2.12.2022 06:30 146
2.12.2022 06:15 146
2.12.2022 06:00 146
2.12.2022 05:45 146
2.12.2022 05:30 146
2.12.2022 05:15 146
2.12.2022 05:00 146
2.12.2022 04:45 147
2.12.2022 04:30 146
2.12.2022 04:15 146
2.12.2022 04:00 147
2.12.2022 03:45 147
2.12.2022 03:30 147
2.12.2022 03:15 147
2.12.2022 03:00 147
2.12.2022 02:45 147
2.12.2022 02:30 147
2.12.2022 02:15 147
2.12.2022 02:00 147
2.12.2022 01:45 147
2.12.2022 01:30 147
2.12.2022 01:15 147
2.12.2022 01:00 147
2.12.2022 00:45 147
2.12.2022 00:30 147
2.12.2022 00:15 147
2.12.2022 00:00 147
1.12.2022 23:45 147
1.12.2022 23:30 147
1.12.2022 23:15 147
1.12.2022 23:00 147
1.12.2022 22:45 147
1.12.2022 22:30 147
1.12.2022 22:15 147
1.12.2022 22:00 147
1.12.2022 21:45 146
1.12.2022 21:30 146
1.12.2022 21:15 146
1.12.2022 21:00 146
1.12.2022 20:45 146
1.12.2022 20:30 146
1.12.2022 20:15 146
1.12.2022 20:00 146
1.12.2022 19:45 146
1.12.2022 19:30 146
1.12.2022 19:15 145
1.12.2022 19:00 145
1.12.2022 18:45 145
1.12.2022 18:30 145
1.12.2022 18:15 145
1.12.2022 18:00 145
1.12.2022 17:45 144
1.12.2022 17:30 144
1.12.2022 17:15 144
1.12.2022 17:00 144
1.12.2022 16:45 144
1.12.2022 16:30 144
1.12.2022 16:15 144
1.12.2022 16:00 144
1.12.2022 15:45 143
1.12.2022 15:30 143
1.12.2022 15:15 143
1.12.2022 15:00 143
1.12.2022 14:45 143
1.12.2022 14:30 142
1.12.2022 14:15 142
1.12.2022 14:00 142
1.12.2022 13:45 142
1.12.2022 13:30 142
1.12.2022 13:15 142
1.12.2022 13:00 142
1.12.2022 12:45 142
1.12.2022 12:30 141
1.12.2022 12:15 141
1.12.2022 12:00 141
1.12.2022 11:45 141
1.12.2022 11:30 141
1.12.2022 11:15 141
1.12.2022 11:00 141
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )