Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dobrohošť
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Dobrohošť - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dobrohošť - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2023 04:00 2464.4
4.12.2023 03:45 2464.4
4.12.2023 03:30 2464.4
4.12.2023 03:15 2474.4
4.12.2023 03:00 2474.4
4.12.2023 02:45 2464.4
4.12.2023 02:30 2464.4
4.12.2023 02:15 2464.4
4.12.2023 02:00 2474.4
4.12.2023 01:45 2464.4
4.12.2023 01:30 2464.4
4.12.2023 01:15 2464.4
4.12.2023 01:00 2464.4
4.12.2023 00:45 2464.4
4.12.2023 00:30 2464.5
4.12.2023 00:15 2464.5
4.12.2023 00:00 2474.5
3.12.2023 23:45 2474.5
3.12.2023 23:30 2474.5
3.12.2023 23:15 2474.5
3.12.2023 23:00 2474.5
3.12.2023 22:45 2474.5
3.12.2023 22:30 2474.5
3.12.2023 22:15 2474.5
3.12.2023 22:00 2474.5
3.12.2023 21:45 2474.5
3.12.2023 21:30 2474.4
3.12.2023 21:15 2484.4
3.12.2023 21:00 2484.4
3.12.2023 20:45 2484.4
3.12.2023 20:30 2484.4
3.12.2023 20:15 2494.4
3.12.2023 20:00 2494.3
3.12.2023 19:45 2494.3
3.12.2023 19:30 2494.3
3.12.2023 19:15 2504.4
3.12.2023 19:00 2504.4
3.12.2023 18:45 2504.4
3.12.2023 18:30 2494.4
3.12.2023 18:15 2504.4
3.12.2023 18:00 2494.4
3.12.2023 17:45 2494.4
3.12.2023 17:30 2494.5
3.12.2023 17:15 2484.5
3.12.2023 17:00 2484.5
3.12.2023 16:45 2474.5
3.12.2023 16:30 2474.6
3.12.2023 16:15 2474.6
3.12.2023 16:00 2464.6
3.12.2023 15:45 2464.7
3.12.2023 15:30 2464.7
3.12.2023 15:15 2464.8
3.12.2023 15:00 2464.7
3.12.2023 14:45 2464.7
3.12.2023 14:30 2464.8
3.12.2023 14:15 2464.8
3.12.2023 14:00 2464.8
3.12.2023 13:45 2464.8
3.12.2023 13:30 2464.8
3.12.2023 13:15 2464.8
3.12.2023 13:00 2464.9
3.12.2023 12:45 2464.8
3.12.2023 12:30 2464.8
3.12.2023 12:15 2464.8
3.12.2023 12:00 2464.8
3.12.2023 11:45 2464.8
3.12.2023 11:30 2464.7
3.12.2023 11:15 2464.7
3.12.2023 11:00 2474.7
3.12.2023 10:45 2474.6
3.12.2023 10:30 2464.6
3.12.2023 10:15 2464.6
3.12.2023 10:00 2464.6
3.12.2023 09:45 2464.5
3.12.2023 09:30 2474.5
3.12.2023 09:15 2474.5
3.12.2023 09:00 2464.5
3.12.2023 08:45 2464.5
3.12.2023 08:30 2464.5
3.12.2023 08:15 2464.5
3.12.2023 08:00 2464.5
3.12.2023 07:45 2474.5
3.12.2023 07:30 2464.5
3.12.2023 07:15 2474.6
3.12.2023 07:00 2464.6
3.12.2023 06:45 2464.6
3.12.2023 06:30 2464.6
3.12.2023 06:15 2464.7
3.12.2023 06:00 2464.7
3.12.2023 05:45 2464.7
3.12.2023 05:30 2464.7
3.12.2023 05:15 2464.8
3.12.2023 05:00 2464.8
3.12.2023 04:45 2464.8
3.12.2023 04:30 2464.8
3.12.2023 04:15 2464.8
3.12.2023 04:00 2464.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )