Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dobrohošť
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Dobrohošť - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dobrohošť - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
21.5.2022 04:30 29217
21.5.2022 04:15 29217
21.5.2022 04:00 29217.1
21.5.2022 03:45 29217
21.5.2022 03:30 29317
21.5.2022 03:15 29217
21.5.2022 03:00 29217
21.5.2022 02:45 29217
21.5.2022 02:30 29217
21.5.2022 02:00 29217
21.5.2022 01:00 29217
21.5.2022 00:00 29417.1
20.5.2022 23:00 29517.1
20.5.2022 22:00 29617.2
20.5.2022 21:00 29617.2
20.5.2022 20:00 29517.3
20.5.2022 19:00 29617.4
20.5.2022 18:00 29517.4
20.5.2022 17:00 29517.4
20.5.2022 16:00 29617.4
20.5.2022 15:00 29617.3
20.5.2022 14:00 29617.1
20.5.2022 13:00 29616.9
20.5.2022 12:00 29616.7
20.5.2022 11:00 29616.5
20.5.2022 10:00 29616.3
20.5.2022 09:00 29416.1
20.5.2022 08:00 29416.1
20.5.2022 07:00 29416
20.5.2022 06:00 29416.1
20.5.2022 05:00 29416.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )