Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čunovo
Tok:Mošonský Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Čunovo - Mošonský Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čunovo - Mošonský Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:00 946
2.12.2022 09:45 956
2.12.2022 09:30 946.1
2.12.2022 09:15 946.1
2.12.2022 09:00 946.1
2.12.2022 08:45 916.2
2.12.2022 08:30 916.2
2.12.2022 08:15 916.2
2.12.2022 08:00 916.2
2.12.2022 07:45 916.2
2.12.2022 07:30 916.2
2.12.2022 07:15 906.2
2.12.2022 07:00 906.2
2.12.2022 06:45 916.2
2.12.2022 06:30 916.2
2.12.2022 06:15 916.3
2.12.2022 06:00 916.3
2.12.2022 05:45 916.3
2.12.2022 05:30 916.3
2.12.2022 05:15 916.3
2.12.2022 05:00 916.3
2.12.2022 04:45 916.3
2.12.2022 04:30 916.3
2.12.2022 04:15 916.3
2.12.2022 04:00 916.4
2.12.2022 03:45 916.3
2.12.2022 03:30 916.3
2.12.2022 03:15 916.3
2.12.2022 03:00 916.4
2.12.2022 02:45 916.4
2.12.2022 02:30 916.4
2.12.2022 02:15 916.4
2.12.2022 02:00 916.4
2.12.2022 01:45 916.4
2.12.2022 01:30 916.4
2.12.2022 01:15 916.4
2.12.2022 01:00 916.4
2.12.2022 00:45 916.4
2.12.2022 00:30 916.4
2.12.2022 00:15 916.4
2.12.2022 00:00 916.5
1.12.2022 23:45 916.5
1.12.2022 23:30 916.5
1.12.2022 23:15 916.5
1.12.2022 23:00 916.5
1.12.2022 22:45 926.5
1.12.2022 22:30 926.5
1.12.2022 22:15 926.5
1.12.2022 22:00 926.5
1.12.2022 21:45 926.6
1.12.2022 21:30 926.6
1.12.2022 21:15 926.6
1.12.2022 21:00 926.6
1.12.2022 20:45 926.6
1.12.2022 20:30 926.6
1.12.2022 20:15 926.7
1.12.2022 20:00 926.7
1.12.2022 19:45 926.7
1.12.2022 19:30 926.8
1.12.2022 19:15 926.7
1.12.2022 19:00 936.8
1.12.2022 18:45 936.8
1.12.2022 18:30 936.8
1.12.2022 18:15 936.8
1.12.2022 18:00 936.8
1.12.2022 17:45 936.8
1.12.2022 17:30 936.8
1.12.2022 17:15 936.8
1.12.2022 17:00 946.8
1.12.2022 16:45 946.8
1.12.2022 16:30 946.8
1.12.2022 16:15 956.8
1.12.2022 16:00 956.8
1.12.2022 15:45 996.8
1.12.2022 15:30 1046.8
1.12.2022 15:15 1046.8
1.12.2022 15:00 1046.8
1.12.2022 14:45 1046.8
1.12.2022 14:30 1046.8
1.12.2022 14:15 1046.8
1.12.2022 14:00 1046.7
1.12.2022 13:45 1046.7
1.12.2022 13:30 1046.7
1.12.2022 13:15 1046.7
1.12.2022 13:00 1046.7
1.12.2022 12:45 1046.7
1.12.2022 12:30 1046.7
1.12.2022 12:15 1046.7
1.12.2022 12:00 1046.6
1.12.2022 11:45 1036.6
1.12.2022 11:30 1036.6
1.12.2022 11:15 1036.6
1.12.2022 11:00 1046.6
1.12.2022 10:45 1036.6
1.12.2022 10:30 1036.6
1.12.2022 10:15 1036.6
1.12.2022 10:00 1026.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )