Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svätý Jur
Tok:Šurský kanál
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Svätý Jur - Šurský kanál

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svätý Jur - Šurský kanál
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:15 894.6
2.12.2022 11:00 894.5
2.12.2022 10:45 894.5
2.12.2022 10:30 894.5
2.12.2022 10:15 894.4
2.12.2022 10:00 894.4
2.12.2022 09:45 894.3
2.12.2022 09:30 894.3
2.12.2022 09:15 894.2
2.12.2022 09:00 894.2
2.12.2022 08:45 894.2
2.12.2022 08:30 894.1
2.12.2022 08:15 894.1
2.12.2022 08:00 894.1
2.12.2022 07:45 894.1
2.12.2022 07:30 894.1
2.12.2022 07:15 894.1
2.12.2022 07:00 894.1
2.12.2022 06:45 894.2
2.12.2022 06:30 894.2
2.12.2022 06:15 894.2
2.12.2022 06:00 894.2
2.12.2022 05:45 894.2
2.12.2022 05:30 894.2
2.12.2022 05:15 894.2
2.12.2022 05:00 894.2
2.12.2022 04:45 894.2
2.12.2022 04:30 894.2
2.12.2022 04:15 894.3
2.12.2022 04:00 894.3
2.12.2022 03:45 894.3
2.12.2022 03:30 894.3
2.12.2022 03:15 894.3
2.12.2022 03:00 894.4
2.12.2022 02:45 894.4
2.12.2022 02:30 894.5
2.12.2022 02:15 894.5
2.12.2022 02:00 894.5
2.12.2022 01:45 904.5
2.12.2022 01:30 904.6
2.12.2022 01:15 894.6
2.12.2022 01:00 904.6
2.12.2022 00:45 904.7
2.12.2022 00:30 904.7
2.12.2022 00:15 904.8
2.12.2022 00:00 904.8
1.12.2022 23:45 894.9
1.12.2022 23:30 894.9
1.12.2022 23:15 894.9
1.12.2022 23:00 895
1.12.2022 22:45 895
1.12.2022 22:30 895.1
1.12.2022 22:15 895.1
1.12.2022 22:00 895.1
1.12.2022 21:45 895.2
1.12.2022 21:30 895.2
1.12.2022 21:15 895.3
1.12.2022 21:00 895.3
1.12.2022 20:45 895.4
1.12.2022 20:30 895.4
1.12.2022 20:15 895.5
1.12.2022 20:00 895.6
1.12.2022 19:45 905.6
1.12.2022 19:30 905.6
1.12.2022 19:15 905.7
1.12.2022 19:00 905.8
1.12.2022 18:45 905.8
1.12.2022 18:30 905.9
1.12.2022 18:15 905.9
1.12.2022 18:00 906
1.12.2022 17:45 906
1.12.2022 17:30 906.1
1.12.2022 17:15 906.1
1.12.2022 17:00 906.2
1.12.2022 16:45 906.2
1.12.2022 16:30 906.2
1.12.2022 16:15 906.3
1.12.2022 16:00 906.3
1.12.2022 15:45 906.4
1.12.2022 15:30 906.4
1.12.2022 15:15 906.4
1.12.2022 15:00 906.4
1.12.2022 14:45 906.4
1.12.2022 14:30 906.4
1.12.2022 14:15 906.4
1.12.2022 14:00 906.3
1.12.2022 13:45 906.3
1.12.2022 13:30 906.3
1.12.2022 13:15 906.2
1.12.2022 13:00 906.1
1.12.2022 12:45 906.1
1.12.2022 12:30 906.1
1.12.2022 12:15 906.1
1.12.2022 12:00 906.1
1.12.2022 11:45 906.1
1.12.2022 11:30 905.9
1.12.2022 11:15 905.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )