Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horné Orešany
Tok:Parná
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 75 cm 75 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 90 cm 90 cm

Horné Orešany - Parná

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horné Orešany - Parná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 12:15 145.2
4.12.2022 12:00 145.2
4.12.2022 11:45 145.2
4.12.2022 11:30 145.1
4.12.2022 11:15 145.1
4.12.2022 11:00 145.1
4.12.2022 10:45 145.1
4.12.2022 10:30 145.1
4.12.2022 10:15 145.1
4.12.2022 10:00 145.1
4.12.2022 09:45 145.1
4.12.2022 09:30 145
4.12.2022 09:15 145
4.12.2022 09:00 145
4.12.2022 08:45 145
4.12.2022 08:30 145
4.12.2022 08:15 145
4.12.2022 08:00 145
4.12.2022 07:45 145
4.12.2022 07:30 145
4.12.2022 07:15 145
4.12.2022 07:00 154.9
4.12.2022 06:45 154.9
4.12.2022 06:30 154.9
4.12.2022 06:15 154.9
4.12.2022 06:00 154.9
4.12.2022 05:45 154.9
4.12.2022 05:30 154.9
4.12.2022 05:15 154.9
4.12.2022 05:00 154.9
4.12.2022 04:45 154.9
4.12.2022 04:30 154.9
4.12.2022 04:15 154.9
4.12.2022 04:00 154.9
4.12.2022 03:45 154.8
4.12.2022 03:30 154.8
4.12.2022 03:15 154.8
4.12.2022 03:00 154.8
4.12.2022 02:45 154.8
4.12.2022 02:30 154.8
4.12.2022 02:15 154.8
4.12.2022 02:00 154.8
4.12.2022 01:45 154.8
4.12.2022 01:30 154.7
4.12.2022 01:15 154.7
4.12.2022 01:00 154.7
4.12.2022 00:45 154.7
4.12.2022 00:30 154.7
4.12.2022 00:15 154.7
4.12.2022 00:00 154.7
3.12.2022 23:45 154.6
3.12.2022 23:30 154.6
3.12.2022 23:15 154.6
3.12.2022 23:00 154.6
3.12.2022 22:45 154.6
3.12.2022 22:30 154.6
3.12.2022 22:15 154.6
3.12.2022 22:00 154.6
3.12.2022 21:45 154.5
3.12.2022 21:30 154.5
3.12.2022 21:15 154.5
3.12.2022 21:00 154.5
3.12.2022 20:45 154.5
3.12.2022 20:30 154.5
3.12.2022 20:15 154.4
3.12.2022 20:00 154.4
3.12.2022 19:45 154.4
3.12.2022 19:30 154.4
3.12.2022 19:15 154.4
3.12.2022 19:00 154.4
3.12.2022 18:45 154.3
3.12.2022 18:30 154.3
3.12.2022 18:15 154.3
3.12.2022 18:00 154.3
3.12.2022 17:45 154.3
3.12.2022 17:30 154.3
3.12.2022 17:15 154.2
3.12.2022 17:00 154.2
3.12.2022 16:45 154.2
3.12.2022 16:30 154.2
3.12.2022 16:15 154.2
3.12.2022 16:00 154.1
3.12.2022 15:45 154.1
3.12.2022 15:30 154.1
3.12.2022 15:15 154.1
3.12.2022 15:00 154.1
3.12.2022 14:45 154
3.12.2022 14:30 154
3.12.2022 14:15 154
3.12.2022 14:00 154
3.12.2022 13:45 153.9
3.12.2022 13:30 153.9
3.12.2022 13:15 153.9
3.12.2022 13:00 153.9
3.12.2022 12:45 153.8
3.12.2022 12:30 153.8
3.12.2022 12:15 153.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )