Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Váh
Tok:Čierny Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 65 cm 65 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Čierny Váh - Čierny Váh

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Váh - Čierny Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2023 16:30 241.1
5.12.2023 16:15 251.2
5.12.2023 16:00 251.2
5.12.2023 15:45 261.3
5.12.2023 15:30 261.3
5.12.2023 15:15 261.3
5.12.2023 15:00 261.3
5.12.2023 14:45 261.3
5.12.2023 14:30 261.3
5.12.2023 14:15 261.3
5.12.2023 14:00 261.3
5.12.2023 13:45 261.3
5.12.2023 13:30 261.2
5.12.2023 13:15 251.2
5.12.2023 13:00 261.2
5.12.2023 12:45 261.1
5.12.2023 12:30 251
5.12.2023 12:15 251
5.12.2023 12:00 250.9
5.12.2023 11:45 250.9
5.12.2023 11:30 250.9
5.12.2023 11:15 250.8
5.12.2023 11:00 250.7
5.12.2023 10:45 250.7
5.12.2023 10:30 250.7
5.12.2023 10:15 250.6
5.12.2023 10:00 250.6
5.12.2023 09:45 250.5
5.12.2023 09:30 250.5
5.12.2023 09:15 250.5
5.12.2023 09:00 250.5
5.12.2023 08:45 250.5
5.12.2023 08:30 250.4
5.12.2023 08:15 240.4
5.12.2023 08:00 250.4
5.12.2023 07:45 250.4
5.12.2023 07:30 250.3
5.12.2023 07:15 240.3
5.12.2023 07:00 250.3
5.12.2023 06:45 250.3
5.12.2023 06:30 250.2
5.12.2023 06:15 250.2
5.12.2023 06:00 250.2
5.12.2023 05:45 250
5.12.2023 05:30 250
5.12.2023 05:15 250
5.12.2023 05:00 240
5.12.2023 04:45 250
5.12.2023 04:30 250
5.12.2023 04:15 250
5.12.2023 04:00 250
5.12.2023 03:45 250
5.12.2023 03:30 250
5.12.2023 03:15 260
5.12.2023 03:00 250
5.12.2023 02:45 250
5.12.2023 02:30 250
5.12.2023 02:15 250
5.12.2023 02:00 260
5.12.2023 01:45 250
5.12.2023 01:30 260
5.12.2023 01:15 250
5.12.2023 01:00 250
5.12.2023 00:45 260
5.12.2023 00:30 250
5.12.2023 00:15 250
5.12.2023 00:00 250
4.12.2023 23:45 250
4.12.2023 23:30 240
4.12.2023 23:15 250
4.12.2023 23:00 240
4.12.2023 22:45 240
4.12.2023 22:30 240
4.12.2023 22:15 250
4.12.2023 22:00 240
4.12.2023 21:45 240
4.12.2023 21:30 240
4.12.2023 21:15 250
4.12.2023 21:00 240
4.12.2023 20:45 250
4.12.2023 20:30 250
4.12.2023 20:15 240
4.12.2023 20:00 240
4.12.2023 19:45 240
4.12.2023 19:30 240
4.12.2023 19:15 240
4.12.2023 19:00 240
4.12.2023 18:45 240
4.12.2023 18:30 240
4.12.2023 18:15 240
4.12.2023 18:00 240
4.12.2023 17:45 240
4.12.2023 17:30 240
4.12.2023 17:15 240
4.12.2023 17:00 240
4.12.2023 16:45 240
4.12.2023 16:30 240
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-05 09:00:00UTC - HBV - 5311 - Cierny_Vah (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )