Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kráľová Lehota
Tok:Boca
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Kráľová Lehota - Boca

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kráľová Lehota - Boca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:00 372.9
4.12.2022 15:45 372.9
4.12.2022 15:30 372.9
4.12.2022 15:15 372.9
4.12.2022 15:00 372.9
4.12.2022 14:45 372.9
4.12.2022 14:30 372.8
4.12.2022 14:15 372.8
4.12.2022 14:00 372.7
4.12.2022 13:45 372.6
4.12.2022 13:30 372.6
4.12.2022 13:15 372.6
4.12.2022 13:00 372.6
4.12.2022 12:45 372.5
4.12.2022 12:30 372.5
4.12.2022 12:15 372.4
4.12.2022 12:00 372.4
4.12.2022 11:45 372.3
4.12.2022 11:30 372.2
4.12.2022 11:15 372.2
4.12.2022 11:00 372.1
4.12.2022 10:45 372.1
4.12.2022 10:30 372.1
4.12.2022 10:15 372
4.12.2022 10:00 372
4.12.2022 09:45 372
4.12.2022 09:30 371.9
4.12.2022 09:15 371.9
4.12.2022 09:00 371.8
4.12.2022 08:45 371.8
4.12.2022 08:30 371.8
4.12.2022 08:15 371.8
4.12.2022 08:00 371.8
4.12.2022 07:45 371.8
4.12.2022 07:30 371.9
4.12.2022 07:15 371.9
4.12.2022 07:00 371.9
4.12.2022 06:45 371.9
4.12.2022 06:30 371.9
4.12.2022 06:15 371.9
4.12.2022 06:00 371.9
4.12.2022 05:45 371.9
4.12.2022 05:30 372
4.12.2022 05:15 372
4.12.2022 05:00 372
4.12.2022 04:45 372
4.12.2022 04:30 372
4.12.2022 04:15 372
4.12.2022 04:00 372
4.12.2022 03:45 382
4.12.2022 03:30 372
4.12.2022 03:15 372
4.12.2022 03:00 372
4.12.2022 02:45 372
4.12.2022 02:30 372
4.12.2022 02:15 372
4.12.2022 02:00 372
4.12.2022 01:45 372
4.12.2022 01:30 372
4.12.2022 01:15 372
4.12.2022 01:00 372
4.12.2022 00:45 372
4.12.2022 00:30 372
4.12.2022 00:15 372
4.12.2022 00:00 372
3.12.2022 23:45 372
3.12.2022 23:30 372
3.12.2022 23:15 372
3.12.2022 23:00 372
3.12.2022 22:45 372
3.12.2022 22:30 372
3.12.2022 22:15 372
3.12.2022 22:00 372
3.12.2022 21:45 372
3.12.2022 21:30 372
3.12.2022 21:15 372
3.12.2022 21:00 372
3.12.2022 20:45 372
3.12.2022 20:30 372
3.12.2022 20:15 372
3.12.2022 20:00 372
3.12.2022 19:45 372
3.12.2022 19:30 372.1
3.12.2022 19:15 372.1
3.12.2022 19:00 372.1
3.12.2022 18:45 372.2
3.12.2022 18:30 372.2
3.12.2022 18:15 372.2
3.12.2022 18:00 372.3
3.12.2022 17:45 372.3
3.12.2022 17:30 372.3
3.12.2022 17:15 372.3
3.12.2022 17:00 372.4
3.12.2022 16:45 372.4
3.12.2022 16:30 372.3
3.12.2022 16:15 372.3
3.12.2022 16:00 372.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )