Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovský Hrádok
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Liptovský Hrádok - Váh

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovský Hrádok - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:00 572.8
2.12.2022 09:45 572.8
2.12.2022 09:30 572.8
2.12.2022 09:15 572.7
2.12.2022 09:00 572.7
2.12.2022 08:45 572.7
2.12.2022 08:30 572.7
2.12.2022 08:15 572.7
2.12.2022 08:00 572.7
2.12.2022 07:45 572.7
2.12.2022 07:30 572.7
2.12.2022 07:15 572.7
2.12.2022 07:00 572.7
2.12.2022 06:45 572.7
2.12.2022 06:30 572.6
2.12.2022 06:15 572.6
2.12.2022 06:00 572.6
2.12.2022 05:45 572.5
2.12.2022 05:30 572.5
2.12.2022 05:15 572.6
2.12.2022 05:00 572.6
2.12.2022 04:45 572.7
2.12.2022 04:30 582.7
2.12.2022 04:15 582.7
2.12.2022 04:00 582.7
2.12.2022 03:45 582.7
2.12.2022 03:30 582.7
2.12.2022 03:15 582.7
2.12.2022 03:00 582.6
2.12.2022 02:45 582.6
2.12.2022 02:30 582.5
2.12.2022 02:15 582.5
2.12.2022 02:00 582.5
2.12.2022 01:45 582.4
2.12.2022 01:30 582.4
2.12.2022 01:15 582.4
2.12.2022 01:00 582.4
2.12.2022 00:45 582.4
2.12.2022 00:30 582.4
2.12.2022 00:15 582.4
2.12.2022 00:00 582.4
1.12.2022 23:45 582.4
1.12.2022 23:30 582.4
1.12.2022 23:15 582.4
1.12.2022 23:00 582.4
1.12.2022 22:45 582.4
1.12.2022 22:30 592.4
1.12.2022 22:15 592.4
1.12.2022 22:00 592.5
1.12.2022 21:45 592.5
1.12.2022 21:30 592.5
1.12.2022 21:15 592.6
1.12.2022 21:00 592.6
1.12.2022 20:45 592.6
1.12.2022 20:30 592.6
1.12.2022 20:15 592.6
1.12.2022 20:00 592.5
1.12.2022 19:45 592.6
1.12.2022 19:30 592.6
1.12.2022 19:15 592.6
1.12.2022 19:00 592.6
1.12.2022 18:45 592.6
1.12.2022 18:30 592.6
1.12.2022 18:15 592.7
1.12.2022 18:00 592.7
1.12.2022 17:45 592.8
1.12.2022 17:30 592.8
1.12.2022 17:15 592.8
1.12.2022 17:00 592.8
1.12.2022 16:45 592.8
1.12.2022 16:30 592.7
1.12.2022 16:15 592.7
1.12.2022 16:00 592.7
1.12.2022 15:45 592.7
1.12.2022 15:30 592.7
1.12.2022 15:15 582.7
1.12.2022 15:00 582.7
1.12.2022 14:45 582.7
1.12.2022 14:30 582.7
1.12.2022 14:15 582.7
1.12.2022 14:00 582.8
1.12.2022 13:45 582.7
1.12.2022 13:30 582.7
1.12.2022 13:15 582.6
1.12.2022 13:00 582.6
1.12.2022 12:45 582.5
1.12.2022 12:30 582.4
1.12.2022 12:15 582.4
1.12.2022 12:00 582.3
1.12.2022 11:45 582.3
1.12.2022 11:30 582.3
1.12.2022 11:15 582.3
1.12.2022 11:00 582.2
1.12.2022 10:45 582.2
1.12.2022 10:30 582.2
1.12.2022 10:15 582.3
1.12.2022 10:00 582.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )