Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovský Hrádok
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Liptovský Hrádok - Váh

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovský Hrádok - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.9.2023 15:00 6612
29.9.2023 14:45 6612
29.9.2023 14:30 6611.9
29.9.2023 14:15 6611.8
29.9.2023 14:00 6611.8
29.9.2023 13:45 6611.7
29.9.2023 13:30 6611.7
29.9.2023 13:15 6611.6
29.9.2023 13:00 6611.5
29.9.2023 12:45 6611.5
29.9.2023 12:30 6611.4
29.9.2023 12:15 6611.4
29.9.2023 12:00 6611.3
29.9.2023 11:45 6611.3
29.9.2023 11:30 6611.2
29.9.2023 11:15 6611.2
29.9.2023 11:00 6611.1
29.9.2023 10:45 6611.1
29.9.2023 10:30 6611.1
29.9.2023 10:15 6611.1
29.9.2023 10:00 6611.1
29.9.2023 09:45 6611.1
29.9.2023 09:30 6611.1
29.9.2023 09:15 6611.1
29.9.2023 09:00 6611.1
29.9.2023 08:45 6611.1
29.9.2023 08:30 6611.1
29.9.2023 08:15 6611.1
29.9.2023 08:00 6611.2
29.9.2023 07:45 6611.2
29.9.2023 07:30 6611.2
29.9.2023 07:15 6611.3
29.9.2023 07:00 6611.3
29.9.2023 06:45 6611.4
29.9.2023 06:30 6611.4
29.9.2023 06:15 6611.4
29.9.2023 06:00 6611.5
29.9.2023 05:45 6611.5
29.9.2023 05:30 6611.5
29.9.2023 05:15 6611.6
29.9.2023 05:00 6611.6
29.9.2023 04:45 6611.7
29.9.2023 04:30 6711.7
29.9.2023 04:15 6611.8
29.9.2023 04:00 6611.8
29.9.2023 03:45 6611.8
29.9.2023 03:30 6611.9
29.9.2023 03:15 6611.9
29.9.2023 03:00 6612
29.9.2023 02:45 6612
29.9.2023 02:30 6612
29.9.2023 02:15 6612.1
29.9.2023 02:00 6612.1
29.9.2023 01:45 6712.2
29.9.2023 01:30 6712.2
29.9.2023 01:15 6612.3
29.9.2023 01:00 6712.3
29.9.2023 00:45 6712.3
29.9.2023 00:30 6712.4
29.9.2023 00:15 6712.4
29.9.2023 00:00 6712.5
28.9.2023 23:45 6712.5
28.9.2023 23:30 6712.5
28.9.2023 23:15 6712.6
28.9.2023 23:00 6712.6
28.9.2023 22:45 6712.6
28.9.2023 22:30 6712.7
28.9.2023 22:15 6712.7
28.9.2023 22:00 6712.7
28.9.2023 21:45 6712.7
28.9.2023 21:30 6712.8
28.9.2023 21:15 6712.8
28.9.2023 21:00 6712.8
28.9.2023 20:45 6712.8
28.9.2023 20:30 6712.8
28.9.2023 20:15 6712.8
28.9.2023 20:00 6712.8
28.9.2023 19:45 6712.8
28.9.2023 19:30 6712.8
28.9.2023 19:15 6712.8
28.9.2023 19:00 6712.8
28.9.2023 18:45 6712.8
28.9.2023 18:30 6712.8
28.9.2023 18:15 6712.8
28.9.2023 18:00 6712.8
28.9.2023 17:45 6712.8
28.9.2023 17:30 6712.7
28.9.2023 17:15 6712.7
28.9.2023 17:00 6712.7
28.9.2023 16:45 6712.6
28.9.2023 16:30 6712.6
28.9.2023 16:15 6712.6
28.9.2023 16:00 6712.5
28.9.2023 15:45 6712.5
28.9.2023 15:30 6712.4
28.9.2023 15:15 6712.4
28.9.2023 15:00 6712.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-09-29 09:00:00UTC - HBV - 5370 - Liptovsky_Hradok_5370 (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )