Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Račková dolina
Tok:Račkový potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Račková dolina - Račkový potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Račková dolina - Račkový potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 12:15 363.5
4.12.2022 12:00 363.4
4.12.2022 11:45 363.4
4.12.2022 11:30 363.3
4.12.2022 11:15 363.2
4.12.2022 11:00 363.2
4.12.2022 10:45 363.1
4.12.2022 10:30 363.1
4.12.2022 10:15 363.1
4.12.2022 10:00 363
4.12.2022 09:45 363
4.12.2022 09:30 363
4.12.2022 09:15 363
4.12.2022 09:00 363
4.12.2022 08:45 363
4.12.2022 08:30 363
4.12.2022 08:15 363
4.12.2022 08:00 363
4.12.2022 07:45 363
4.12.2022 07:30 363
4.12.2022 07:15 363
4.12.2022 07:00 363
4.12.2022 06:45 363
4.12.2022 06:30 363.1
4.12.2022 06:15 363.1
4.12.2022 06:00 363.1
4.12.2022 05:45 363.1
4.12.2022 05:30 363.1
4.12.2022 05:15 363.1
4.12.2022 05:00 363.1
4.12.2022 04:45 363.1
4.12.2022 04:30 363.2
4.12.2022 04:15 363.1
4.12.2022 04:00 363.2
4.12.2022 03:45 363.2
4.12.2022 03:30 363.2
4.12.2022 03:15 363.2
4.12.2022 03:00 363.2
4.12.2022 02:45 363.2
4.12.2022 02:30 363.2
4.12.2022 02:15 363.2
4.12.2022 02:00 363.2
4.12.2022 01:45 363.2
4.12.2022 01:30 363.2
4.12.2022 01:15 363.2
4.12.2022 01:00 363.2
4.12.2022 00:45 363.2
4.12.2022 00:30 363.2
4.12.2022 00:15 363.2
4.12.2022 00:00 363.2
3.12.2022 23:45 363.3
3.12.2022 23:30 363.2
3.12.2022 23:15 363.2
3.12.2022 23:00 363.2
3.12.2022 22:45 363.2
3.12.2022 22:30 363.2
3.12.2022 22:15 363.2
3.12.2022 22:00 363.2
3.12.2022 21:45 363.2
3.12.2022 21:30 363.2
3.12.2022 21:15 363.2
3.12.2022 21:00 363.1
3.12.2022 20:45 363.1
3.12.2022 20:30 363.1
3.12.2022 20:15 363.1
3.12.2022 20:00 363.1
3.12.2022 19:45 363
3.12.2022 19:30 363
3.12.2022 19:15 363
3.12.2022 19:00 363
3.12.2022 18:45 363
3.12.2022 18:30 363
3.12.2022 18:15 363
3.12.2022 18:00 363
3.12.2022 17:45 363
3.12.2022 17:30 363
3.12.2022 17:15 363
3.12.2022 17:00 362.9
3.12.2022 16:45 363
3.12.2022 16:30 363
3.12.2022 16:15 362.9
3.12.2022 16:00 363
3.12.2022 15:45 363
3.12.2022 15:30 363
3.12.2022 15:15 363
3.12.2022 15:00 363
3.12.2022 14:45 363
3.12.2022 14:30 363.1
3.12.2022 14:15 363.1
3.12.2022 14:00 363.1
3.12.2022 13:45 363.1
3.12.2022 13:30 363.1
3.12.2022 13:15 363.1
3.12.2022 13:00 363.1
3.12.2022 12:45 363
3.12.2022 12:30 362.9
3.12.2022 12:15 362.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )