Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dovalovo
Tok:Dovalovský potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Dovalovo - Dovalovský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dovalovo - Dovalovský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 09:45 140
2.12.2022 09:30 140
2.12.2022 09:15 140
2.12.2022 09:00 140
2.12.2022 08:45 140
2.12.2022 08:30 140
2.12.2022 08:15 140
2.12.2022 08:00 140
2.12.2022 07:45 140
2.12.2022 07:30 140
2.12.2022 07:15 140
2.12.2022 07:00 140
2.12.2022 06:45 140
2.12.2022 06:30 140
2.12.2022 06:15 140
2.12.2022 06:00 140
2.12.2022 05:45 140
2.12.2022 05:30 140
2.12.2022 05:15 140
2.12.2022 05:00 140
2.12.2022 04:45 140
2.12.2022 04:30 140
2.12.2022 04:15 140
2.12.2022 04:00 140
2.12.2022 03:45 140
2.12.2022 03:30 140
2.12.2022 03:15 140
2.12.2022 03:00 140
2.12.2022 02:45 140
2.12.2022 02:30 140
2.12.2022 02:15 140
2.12.2022 02:00 150
2.12.2022 01:45 150
2.12.2022 01:30 150
2.12.2022 01:15 150
2.12.2022 01:00 150
2.12.2022 00:45 150
2.12.2022 00:30 150
2.12.2022 00:15 150
2.12.2022 00:00 150
1.12.2022 23:45 150
1.12.2022 23:30 150
1.12.2022 23:15 150
1.12.2022 23:00 150
1.12.2022 22:45 150
1.12.2022 22:30 150
1.12.2022 22:15 150
1.12.2022 22:00 150
1.12.2022 21:45 150
1.12.2022 21:30 150
1.12.2022 21:15 150
1.12.2022 21:00 150
1.12.2022 20:45 150
1.12.2022 20:30 150
1.12.2022 20:15 160
1.12.2022 20:00 160
1.12.2022 19:45 160
1.12.2022 19:30 160
1.12.2022 19:15 160
1.12.2022 19:00 160
1.12.2022 18:45 170
1.12.2022 18:30 170
1.12.2022 18:15 170
1.12.2022 18:00 170
1.12.2022 17:45 170
1.12.2022 17:30 180
1.12.2022 17:15 180
1.12.2022 17:00 170
1.12.2022 16:45 170
1.12.2022 16:30 170
1.12.2022 16:15 160
1.12.2022 16:00 160
1.12.2022 15:45 160
1.12.2022 15:30 160
1.12.2022 15:15 150
1.12.2022 15:00 150
1.12.2022 14:45 150
1.12.2022 14:30 150
1.12.2022 14:15 150
1.12.2022 14:00 150
1.12.2022 13:45 150
1.12.2022 13:30 150
1.12.2022 13:15 150
1.12.2022 13:00 150
1.12.2022 12:45 150
1.12.2022 12:30 150
1.12.2022 12:15 150
1.12.2022 12:00 140
1.12.2022 11:45 140
1.12.2022 11:30 140
1.12.2022 11:15 140
1.12.2022 11:00 140
1.12.2022 10:45 150
1.12.2022 10:30 170
1.12.2022 10:15 180
1.12.2022 10:00 190
1.12.2022 09:45 200
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )