Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovský Ján
Tok:Štiavnica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Liptovský Ján - Štiavnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovský Ján - Štiavnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:15 383.1
2.12.2022 11:00 383.1
2.12.2022 10:45 383
2.12.2022 10:30 383.1
2.12.2022 10:15 383
2.12.2022 10:00 382.9
2.12.2022 09:45 382.9
2.12.2022 09:30 382.9
2.12.2022 09:15 382.9
2.12.2022 09:00 382.9
2.12.2022 08:45 382.8
2.12.2022 08:30 382.9
2.12.2022 08:15 382.9
2.12.2022 08:00 382.9
2.12.2022 07:45 382.9
2.12.2022 07:30 382.9
2.12.2022 07:15 382.9
2.12.2022 07:00 382.9
2.12.2022 06:45 383
2.12.2022 06:30 383
2.12.2022 06:15 383
2.12.2022 06:00 383
2.12.2022 05:45 383
2.12.2022 05:30 383.1
2.12.2022 05:15 383.1
2.12.2022 05:00 383.1
2.12.2022 04:45 383.1
2.12.2022 04:30 393.1
2.12.2022 04:15 393.1
2.12.2022 04:00 393.1
2.12.2022 03:45 393.1
2.12.2022 03:30 393.1
2.12.2022 03:15 393.2
2.12.2022 03:00 383.1
2.12.2022 02:45 383.1
2.12.2022 02:30 393.2
2.12.2022 02:15 393.2
2.12.2022 02:00 383.1
2.12.2022 01:45 383.1
2.12.2022 01:30 383.1
2.12.2022 01:15 383.1
2.12.2022 01:00 383.1
2.12.2022 00:45 383.1
2.12.2022 00:30 383.1
2.12.2022 00:15 383.1
2.12.2022 00:00 383.1
1.12.2022 23:45 383.1
1.12.2022 23:30 383.1
1.12.2022 23:15 383.2
1.12.2022 23:00 383.1
1.12.2022 22:45 383.2
1.12.2022 22:30 383.1
1.12.2022 22:15 383.1
1.12.2022 22:00 393.2
1.12.2022 21:45 393.2
1.12.2022 21:30 393.1
1.12.2022 21:15 393.1
1.12.2022 21:00 393.1
1.12.2022 20:45 393.1
1.12.2022 20:30 393.1
1.12.2022 20:15 393.1
1.12.2022 20:00 393.1
1.12.2022 19:45 393.1
1.12.2022 19:30 383.1
1.12.2022 19:15 393.1
1.12.2022 19:00 393.1
1.12.2022 18:45 383.1
1.12.2022 18:30 393.1
1.12.2022 18:15 383.1
1.12.2022 18:00 383.1
1.12.2022 17:45 383.1
1.12.2022 17:30 383.1
1.12.2022 17:15 393.2
1.12.2022 17:00 393.2
1.12.2022 16:45 393.2
1.12.2022 16:30 393.2
1.12.2022 16:15 393.2
1.12.2022 16:00 393.3
1.12.2022 15:45 393.3
1.12.2022 15:30 393.3
1.12.2022 15:15 393.4
1.12.2022 15:00 393.4
1.12.2022 14:45 383.5
1.12.2022 14:30 383.5
1.12.2022 14:15 393.5
1.12.2022 14:00 393.6
1.12.2022 13:45 393.6
1.12.2022 13:30 393.6
1.12.2022 13:15 393.6
1.12.2022 13:00 383.6
1.12.2022 12:45 393.6
1.12.2022 12:30 393.5
1.12.2022 12:15 393.4
1.12.2022 12:00 393.3
1.12.2022 11:45 393.2
1.12.2022 11:30 393.1
1.12.2022 11:15 393
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )