Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horáreň Hluché
Tok:Palúdžanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Horáreň Hluché - Palúdžanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horáreň Hluché - Palúdžanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:00 571.3
2.12.2022 09:45 571.2
2.12.2022 09:30 571.2
2.12.2022 09:15 571.1
2.12.2022 09:00 571.1
2.12.2022 08:45 571
2.12.2022 08:30 570.9
2.12.2022 08:15 570.9
2.12.2022 08:00 560.9
2.12.2022 07:45 570.9
2.12.2022 07:30 570.9
2.12.2022 07:15 560.9
2.12.2022 07:00 560.9
2.12.2022 06:45 570.9
2.12.2022 06:30 560.9
2.12.2022 06:15 560.9
2.12.2022 06:00 570.9
2.12.2022 05:45 560.9
2.12.2022 05:30 560.9
2.12.2022 05:15 571
2.12.2022 05:00 571
2.12.2022 04:45 571
2.12.2022 04:30 571
2.12.2022 04:15 571
2.12.2022 04:00 571
2.12.2022 03:45 571.1
2.12.2022 03:30 561.1
2.12.2022 03:15 571.1
2.12.2022 03:00 571.1
2.12.2022 02:45 561.2
2.12.2022 02:30 571.2
2.12.2022 02:15 571.2
2.12.2022 02:00 571.2
2.12.2022 01:45 571.3
2.12.2022 01:30 571.3
2.12.2022 01:15 571.3
2.12.2022 01:00 571.4
2.12.2022 00:45 571.4
2.12.2022 00:30 561.4
2.12.2022 00:15 571.5
2.12.2022 00:00 571.5
1.12.2022 23:45 571.5
1.12.2022 23:30 571.5
1.12.2022 23:15 571.6
1.12.2022 23:00 571.6
1.12.2022 22:45 571.6
1.12.2022 22:30 571.6
1.12.2022 22:15 561.6
1.12.2022 22:00 571.6
1.12.2022 21:45 571.6
1.12.2022 21:30 571.7
1.12.2022 21:15 571.7
1.12.2022 21:00 571.7
1.12.2022 20:45 571.7
1.12.2022 20:30 571.7
1.12.2022 20:15 571.7
1.12.2022 20:00 571.7
1.12.2022 19:45 571.7
1.12.2022 19:30 571.7
1.12.2022 19:15 571.7
1.12.2022 19:00 571.7
1.12.2022 18:45 571.7
1.12.2022 18:30 571.7
1.12.2022 18:15 571.7
1.12.2022 18:00 571.7
1.12.2022 17:45 571.7
1.12.2022 17:30 571.7
1.12.2022 17:15 571.7
1.12.2022 17:00 571.7
1.12.2022 16:45 571.7
1.12.2022 16:30 571.7
1.12.2022 16:15 571.8
1.12.2022 16:00 571.8
1.12.2022 15:45 571.8
1.12.2022 15:30 571.8
1.12.2022 15:15 571.8
1.12.2022 15:00 571.9
1.12.2022 14:45 571.9
1.12.2022 14:30 571.9
1.12.2022 14:15 571.9
1.12.2022 14:00 571.9
1.12.2022 13:45 571.9
1.12.2022 13:30 571.9
1.12.2022 13:15 571.9
1.12.2022 13:00 571.9
1.12.2022 12:45 571.8
1.12.2022 12:30 571.8
1.12.2022 12:15 571.8
1.12.2022 12:00 571.8
1.12.2022 11:45 571.8
1.12.2022 11:30 571.8
1.12.2022 11:15 571.8
1.12.2022 11:00 571.7
1.12.2022 10:45 571.7
1.12.2022 10:30 571.7
1.12.2022 10:15 571.7
1.12.2022 10:00 571.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )