Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Podsuchá
Tok:Revúca
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Podsuchá - Revúca

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Podsuchá - Revúca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.10.2023 19:00 3712.1
3.10.2023 18:45 3712.2
3.10.2023 18:30 3712.2
3.10.2023 18:15 3712.3
3.10.2023 18:00 3812.3
3.10.2023 17:45 3712.3
3.10.2023 17:30 3712.3
3.10.2023 17:15 3712.4
3.10.2023 17:00 3712.4
3.10.2023 16:45 3712.4
3.10.2023 16:30 3812.4
3.10.2023 16:15 3812.4
3.10.2023 16:00 3812.4
3.10.2023 15:45 3712.4
3.10.2023 15:30 3712.4
3.10.2023 15:15 3712.4
3.10.2023 15:00 3712.4
3.10.2023 14:45 3812.4
3.10.2023 14:30 3712.4
3.10.2023 14:15 3812.4
3.10.2023 14:00 3812.3
3.10.2023 13:45 3712.2
3.10.2023 13:30 3712.1
3.10.2023 13:15 3712
3.10.2023 13:00 3811.8
3.10.2023 12:45 3711.6
3.10.2023 12:30 3711.4
3.10.2023 12:15 3711.2
3.10.2023 12:00 3711
3.10.2023 11:45 3710.8
3.10.2023 11:30 3810.6
3.10.2023 11:15 3710.5
3.10.2023 11:00 3710.3
3.10.2023 10:45 3710.1
3.10.2023 10:30 3810
3.10.2023 10:15 389.8
3.10.2023 10:00 389.7
3.10.2023 09:45 389.7
3.10.2023 09:30 379.6
3.10.2023 09:15 379.6
3.10.2023 09:00 379.6
3.10.2023 08:45 379.6
3.10.2023 08:30 379.6
3.10.2023 08:15 389.6
3.10.2023 08:00 389.6
3.10.2023 07:45 379.6
3.10.2023 07:30 389.7
3.10.2023 07:15 379.7
3.10.2023 07:00 389.7
3.10.2023 06:45 389.8
3.10.2023 06:30 389.8
3.10.2023 06:15 389.9
3.10.2023 06:00 389.9
3.10.2023 05:45 389.9
3.10.2023 05:30 3810
3.10.2023 05:15 3710
3.10.2023 05:00 3810.1
3.10.2023 04:45 3810.1
3.10.2023 04:30 3810.2
3.10.2023 04:15 3810.2
3.10.2023 04:00 3710.3
3.10.2023 03:45 3810.3
3.10.2023 03:30 3710.3
3.10.2023 03:15 3810.4
3.10.2023 03:00 3710.5
3.10.2023 02:45 3810.5
3.10.2023 02:30 3810.5
3.10.2023 02:15 3710.6
3.10.2023 02:00 3810.6
3.10.2023 01:45 3710.7
3.10.2023 01:30 3810.7
3.10.2023 01:15 3710.8
3.10.2023 01:00 3710.8
3.10.2023 00:45 3810.9
3.10.2023 00:30 3810.9
3.10.2023 00:15 3810.9
3.10.2023 00:00 3711
2.10.2023 23:45 3811
2.10.2023 23:30 3711.1
2.10.2023 23:15 3811.1
2.10.2023 23:00 3811.1
2.10.2023 22:45 3711.1
2.10.2023 22:30 3811.1
2.10.2023 22:15 3811.2
2.10.2023 22:00 3711.2
2.10.2023 21:45 3711.2
2.10.2023 21:30 3711.2
2.10.2023 21:15 3711.2
2.10.2023 21:00 3811.2
2.10.2023 20:45 3711.3
2.10.2023 20:30 3711.3
2.10.2023 20:15 3711.3
2.10.2023 20:00 3811.3
2.10.2023 19:45 3711.3
2.10.2023 19:30 3811.3
2.10.2023 19:15 3811.3
2.10.2023 19:00 3811.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-10-03 15:00:00UTC - HBV - 5740 - Podsucha (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )