Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ľubochňa
Tok:Ľubochnianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Ľubochňa - Ľubochnianka

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ľubochňa - Ľubochnianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:15 383
2.12.2022 10:00 383
2.12.2022 09:45 383
2.12.2022 09:30 383
2.12.2022 09:15 383
2.12.2022 09:00 382.9
2.12.2022 08:45 392.9
2.12.2022 08:30 392.9
2.12.2022 08:15 392.9
2.12.2022 08:00 392.9
2.12.2022 07:45 393.1
2.12.2022 07:30 393.1
2.12.2022 07:15 373.2
2.12.2022 07:00 373.2
2.12.2022 06:45 373.3
2.12.2022 06:30 363.4
2.12.2022 06:15 363.4
2.12.2022 06:00 363.3
2.12.2022 05:45 363.5
2.12.2022 05:30 343.8
2.12.2022 05:15 333.1
2.12.2022 05:00 283
2.12.2022 04:45 283
2.12.2022 04:30 313
2.12.2022 04:15 373
2.12.2022 04:00 383
2.12.2022 03:45 383
2.12.2022 03:30 383
2.12.2022 03:15 383
2.12.2022 03:00 383
2.12.2022 02:45 383
2.12.2022 02:30 383
2.12.2022 02:15 383
2.12.2022 02:00 383
2.12.2022 01:45 383
2.12.2022 01:30 383.1
2.12.2022 01:15 383.1
2.12.2022 01:00 393.1
2.12.2022 00:45 393.2
2.12.2022 00:30 393.2
2.12.2022 00:15 393.4
2.12.2022 00:00 393.4
1.12.2022 23:45 363.5
1.12.2022 23:30 343.9
1.12.2022 23:15 333.2
1.12.2022 23:00 283
1.12.2022 22:45 283
1.12.2022 22:30 303.1
1.12.2022 22:15 363.1
1.12.2022 22:00 373.1
1.12.2022 21:45 373.1
1.12.2022 21:30 373.1
1.12.2022 21:15 383.1
1.12.2022 21:00 383.1
1.12.2022 20:45 383.1
1.12.2022 20:30 383.1
1.12.2022 20:15 383.1
1.12.2022 20:00 383.1
1.12.2022 19:45 383.1
1.12.2022 19:30 383.1
1.12.2022 19:15 383.1
1.12.2022 19:00 383.1
1.12.2022 18:45 383.1
1.12.2022 18:30 383.1
1.12.2022 18:15 383.1
1.12.2022 18:00 393.1
1.12.2022 17:45 393.1
1.12.2022 17:30 393.1
1.12.2022 17:15 393.2
1.12.2022 17:00 403.6
1.12.2022 16:45 414.4
1.12.2022 16:30 323.7
1.12.2022 16:15 303.3
1.12.2022 16:00 283.2
1.12.2022 15:45 283.1
1.12.2022 15:30 293.2
1.12.2022 15:15 343.2
1.12.2022 15:00 383.2
1.12.2022 14:45 383.2
1.12.2022 14:30 383.1
1.12.2022 14:15 383.1
1.12.2022 14:00 383
1.12.2022 13:45 383
1.12.2022 13:30 383
1.12.2022 13:15 382.9
1.12.2022 13:00 382.9
1.12.2022 12:45 383
1.12.2022 12:30 393
1.12.2022 12:15 382.9
1.12.2022 12:00 392.8
1.12.2022 11:45 383.1
1.12.2022 11:30 383.6
1.12.2022 11:15 302.8
1.12.2022 11:00 282.7
1.12.2022 10:45 282.6
1.12.2022 10:30 322.6
1.12.2022 10:15 372.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )