Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lokca
Tok:Biela Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 290 cm 290 cm

Lokca - Biela Orava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lokca - Biela Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:30 251
2.12.2022 11:15 251
2.12.2022 11:00 241
2.12.2022 10:45 240.9
2.12.2022 10:30 240.9
2.12.2022 10:15 240.9
2.12.2022 10:00 240.9
2.12.2022 09:45 240.9
2.12.2022 09:30 240.9
2.12.2022 09:15 240.9
2.12.2022 09:00 240.8
2.12.2022 08:45 240.8
2.12.2022 08:30 250.7
2.12.2022 08:15 250.8
2.12.2022 08:00 240.7
2.12.2022 07:45 250.7
2.12.2022 07:30 240.7
2.12.2022 07:15 240.7
2.12.2022 07:00 250.7
2.12.2022 06:45 240.7
2.12.2022 06:30 250.7
2.12.2022 06:15 250.7
2.12.2022 06:00 250.7
2.12.2022 05:45 250.7
2.12.2022 05:30 250.7
2.12.2022 05:15 250.7
2.12.2022 05:00 250.7
2.12.2022 04:45 250.8
2.12.2022 04:30 240.8
2.12.2022 04:15 240.9
2.12.2022 04:00 241
2.12.2022 03:45 231.1
2.12.2022 03:30 231.1
2.12.2022 03:15 231.1
2.12.2022 03:00 231.1
2.12.2022 02:45 231.1
2.12.2022 02:30 231.1
2.12.2022 02:15 231.1
2.12.2022 02:00 231.1
2.12.2022 01:45 231.1
2.12.2022 01:30 231.1
2.12.2022 01:15 231.2
2.12.2022 01:00 231.1
2.12.2022 00:45 231.1
2.12.2022 00:30 231.1
2.12.2022 00:15 231.2
2.12.2022 00:00 231.2
1.12.2022 23:45 231.1
1.12.2022 23:30 231.1
1.12.2022 23:15 231.1
1.12.2022 23:00 231.1
1.12.2022 22:45 241.1
1.12.2022 22:30 241
1.12.2022 22:15 240.9
1.12.2022 22:00 240.9
1.12.2022 21:45 240.9
1.12.2022 21:30 240.8
1.12.2022 21:15 240.9
1.12.2022 21:00 250.8
1.12.2022 20:45 250.7
1.12.2022 20:30 250.7
1.12.2022 20:15 250.8
1.12.2022 20:00 250.7
1.12.2022 19:45 260.7
1.12.2022 19:30 260.8
1.12.2022 19:15 260.7
1.12.2022 19:00 260.7
1.12.2022 18:45 260.7
1.12.2022 18:30 260.7
1.12.2022 18:15 260.7
1.12.2022 18:00 260.7
1.12.2022 17:45 260.8
1.12.2022 17:30 260.8
1.12.2022 17:15 260.8
1.12.2022 17:00 260.7
1.12.2022 16:45 260.8
1.12.2022 16:30 260.8
1.12.2022 16:15 260.8
1.12.2022 16:00 260.8
1.12.2022 15:45 260.7
1.12.2022 15:30 260.8
1.12.2022 15:15 260.8
1.12.2022 15:00 260.7
1.12.2022 14:45 260.7
1.12.2022 14:30 260.8
1.12.2022 14:15 260.8
1.12.2022 14:00 260.7
1.12.2022 13:45 260.7
1.12.2022 13:30 260.8
1.12.2022 13:15 260.7
1.12.2022 13:00 260.7
1.12.2022 12:45 260.7
1.12.2022 12:30 260.7
1.12.2022 12:15 260.7
1.12.2022 12:00 260.7
1.12.2022 11:45 260.7
1.12.2022 11:30 260.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )